Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada pašvaldības policija

Pašvaldība

Valmieras novada pašvaldības policija

Purva 12A, Valmiera, Valmieras novads
8484, 64222951
pasvaldibas.policija@valmierasnovads.lv

Pašvaldības e-adrese


Operatīvās informācijas centrs (24/7)oic@valmierasnovads.lvLai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.
Lai informētu policiju par tādām sabiedriskās kārtības un satiksmes problēmām, kam nav nepieciešama operatīva reaģēšana – piemēram, vietas, kur regulāri publiski tiek lietots alkohols, smēķēšana vietās, kur tas ir aizliegts, automašīnu novietošana neatļautās stāvvietās u.c.
8484
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Indulis RūsisValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieksindulis.rusis@valmierasnovads.lv8484, 64207599
Rasma GrasbergaPriekšnieka vietniecerasma.grasberga@valmierasnovads.lv64223211
Jānis KaibePriekšnieka vietnieksjanis.kaibe@valmierasnovads.lv27332205
Baiba ZvirgzdeLietvedības sekretārebaiba.zvirgzde@valmierasnovads.lv64292219
Gita MaģeLietvedegita.mage@valmierasnovads.lv64210680

Operatīvās informācijas centrs

Lai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana – 8484.

KĀDĀS SITUĀCIJĀS ZVANĪT UZ 8484

Pašvaldības policijas funkcijas ietver:

  • personu dzīvības, veselības, tiesību un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts interešu aizsardzību no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem;
  • preventīvo pasākumu veikšanu administratīvo pārkāpumu un likumpārkāpumu novēršanā;
  • saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, ievērošanas kontroli;
  • operatīvās informācijas apkopojumu un analīzi;
  • dalību civilās aizsardzības pasākumos;
  • ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanas kontroli novada administratīvajā teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos;
  • normatīvajos aktos noteikto zivju resursu aizsardzības un izmantošanas kontroli;
  • vienotas un koordinētas informācijas apriti par bojājumiem jeb pārtraukumiem apgādes sistēmā, par sabiedriskās kārtības traucējumiem, sanitāro tīrību, par ielu un ceļu stāvokli, par pašvaldības teritorijā esošo īpašumu uzturēšanu, valsts un pašvaldības un paaugstinātas bīstamības objektu infrastruktūru, u.c.;
  • videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novada administratīvajā teritorijā.
Pašvaldības policijas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)