Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Attīstības pārvalde

Pašvaldība

Valmieras novada Attīstības pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Evija NagleAttīstības pārvaldes vadītāja[email protected]26141003

Attīstības pārvaldes funkcijas ietver:

 • novada attīstības plānošanas procesa nodrošināšanu  un koordinēšanu;
 • uzņēmēju un sabiedrības iesaistes veicināšanu novada attīstības procesos;
 • valsts un starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības programmu un citu avotu finanšu līdzekļu piesaisti attīstības projektu īstenošanai;
 • projektu vadības procesu nodrošināšanu un koordinēšanu;
 • mērķtiecīgas, racionālas un estētiski pilnvērtīgas priekšmetiskās un telpiskās vides procesu novada teritorijā nodrošināšanu un koordinēšanu;
 • zemes ierīcības pārzināšanu un koordinēšanu;
 • pašvaldības ārējo sakaru procesu plānošanu un organizēšanu; pašvaldības ģeotelpisko datu sistematizāciju, uzturēšanu un aktualizāciju;
 • teritorijas plānošanas procesu koordinēšanu un uzraudzību.
Attīstības pārvaldes nolikums

Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Attīstības nodaļa”

Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Inese BērziņaVadītāja, telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotāja[email protected]26328943
Līga BieziņaVadītāja vietniece[email protected]26495997
Mariia VasylenkoĀrējo sakaru organizatore, projektu vadītāja[email protected]

Attīstības nodaļas uzdevumi ietver:

 • publisko un privāto investīciju  piesaisti atbilstoši novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai;
 • jaunu projektu īstenošanas iespēju analīzi;
 • novada attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi, īstenošanu, aktualizāciju un uzraudzību,
 • stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtēšanu, vides pārskatu izstrādi un monitoringu;
 • novada ekonomiskās attīstības datu un rādītāju apkopošanu un analīzi.
Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas nolikums

Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Projektu vadības nodaļa”

Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Maija ZālamaneProjektu vadības nodaļas vadītāja,
galvenā projektu vadītāja
[email protected]64207141Lāčplēša iela 2, Valmiera
Marika PituraVadītāja vietniece, finanšu analītiķe[email protected]64207603Lāčplēša iela 2, Valmiera
Zaiga AuniņaGalvenā projektu vadītāja[email protected]64715657
Svetlana TomsoneGalvenā projektu vadītāja[email protected]25605539
Valērijs SeilisGalvenais projektu vadītājs[email protected]26197174Lāčplēša iela 2, Valmiera
Valdis PuķītisGalvenais projektu vadītājs[email protected]27853518
Elīna RulleProjektu vadītāja[email protected]22033707Lāčplēša iela 2, Valmiera
Vita ReinaldeProjektu vadītāja[email protected]25625350Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Madara RibozolaProjektu vadītāja[email protected]22411816
Inguna ZukureProjektu vadītāja[email protected]29176158“Pagasta nams”, Naukšēni
Roberts Henrihs PituraProjektu asistents[email protected]64207603Lāčplēša iela 2, Valmiera

Projektu vadības nodaļas uzdevumi ietver:

 • publisko un privāto investīciju piesaisti atbilstoši novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai;
 • projektu izpildes kritērijiem, noteiktajiem termiņiem, budžetiem un kvalitātes prasībām atbilstošu rezultātu sasniegšanas nodrošināšanu;
 • sadarbības veidošanu un uzturēšanu ar projektu sagatavošanā un ieviešanā iesaistītajām institūcijām un personām.
Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas nolikums

Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa”

Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Marta KatanaVecākais arhitekta palīgs, vadītāja, novada galvenā arhitekta p. i.[email protected]64210681, 28358391Lāčplēša iela 2, Valmiera
Juris ZariņšZemes ierīcības vecākais speciālists (Valmiera)[email protected]29459922Lāčplēša iela 2, Valmiera
Gints SippoMākslinieks[email protected]64210681Lāčplēša iela 2, Valmiera
Dace ElbreteTeritorijas plānotāja[email protected]27334425Alejas iela 8, Kocēni
Baiba DanevičaZemes ierīkotāja (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Valmieras, Vecates, Trikātas pagasts)[email protected]28388518Vanagu iela 4, Valmiermuiža
Kaspars RoķisZemes ierīkotājs (Naukšēnu, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes. Plāņu pagasts un Strenči, Seda, Mazsalaca)[email protected]64250956, 22492275“Pagasta nams”, Naukšēni
Santa FrombergaZemes ierīkotāja (Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas, Ķoņu, Brenguļu pagasts un Rūjiena)[email protected]64219055Raiņa iela 3, Rūjiena
Daiga PētersoneZemes ierīkotāja (Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna, Jercēnu, Kauguru pagasts)[email protected]27891659Alejas iela 8, Kocēni
Mārtiņš ĶibersĢeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistsmar[email protected]64210681Lāčplēša iela 2, Valmiera
Agnese VasiļjevaAinavu arhitekte[email protected]64210681, 29461091Lāčplēša iela 2, Valmiera

Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas uzdevumi ietver:

 • mērķtiecīgas, racionālas, estētiski pilnvērtīgas un vienotas novada priekšmetiskās un telpiskās vides plānošanas un īstenošanas procesu koordinēšanu, nodrošinot mākslinieciski estētisko, funkcionālo un sociālo prasību kopuma izpildi un vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti novada publiskajās teritorijās;
 • pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādes un īstenošanas koordinēšanu un uzraudzību;
 • zemes ierīcības pārzināšanu un koordinēšanu;
 • pašvaldības ģeotelpisko datu radīšanu un uzturēšanu;
 • dalību dažādu arhitektūras un pilsētplānošanas plenēru, metu un citu ar pilsētas telpisko attīstību saistītu konkursu organizēšanā;
 • projektēšanas un teritorijas attīstības darbu nodrošināšanu un koordinēšanu.
Attīstības pāravaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)