Attīstība / Uzņēmējdarbība

Attīstība

Uzņēmējdarbība

No 2021.gada jūlija Valmieras pilsēta apvienojusies ar apkārtējām teritorijām, veidojot Latvijā otro lielāko novadu. Valmieras novads un pilsēta ir ar senām ražošanas tradīcijām. Valmiera ir industriāla un rūpnieciska pilsēta – Vidzemes biznesa centrs, jo te atrodas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu. Jau kopš 20.gadsimta vidus Valmierā koncentrējas lielākie Vidzemes reģiona un arī valsts ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir atpazīstami arī ārpus valsts robežām. Valmieras uzņēmumi ir lielākie darba devēji reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī reģiona iedzīvotājus. Saražotās produkcijas un eksporta apjomā uz vienu iedzīvotāju Valmieras pilsēta ir otrā vadošā valstī, divas reizes pārsniedzot vidējo rādītāju Latvijā. Valmieras novads ir augošs un uz attīstību vērsts – zināšanu, talantu un biznesa centrs. Valmieras novads ir apņēmies turpināt veicināt uzņēmējdarbības attīstību un veidot dinamisku vidi.

Valmieras novada mērķis ir piesaistīt talantus un ārējo tiešo investīciju piesaiste palīdzēs to sasniegt. Spēcīgi uzņēmumi, labvēlīga uzņēmējdarbības vide, konsekventa atbalsta sistēma un cieša sadarbība starp uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību ļaus sasniegt mērķi.

Valmieras novads turpinās ieguldīt resursus cilvēkos, infrastruktūrā, jaunās teritorijās, veselības aprūpē, sportā, kultūrā un dzīves kvalitātē. Turpinās piedāvāt lielisku atbalsta sistēmu, ļaujot uzņēmējiem un investoriem Valmieras novadā justies gaidītiem

Valmiera – Eiropas nākotnes pilsēta. Buklets:

Lai noskaidrotu Jums interesējošos jautājumus saistībā par uzņēmējdarbību Valmieras novadā, lūdzu, sazināties ar vecāko uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Initu Niedzviedzi, e-pasts: [email protected], tālrunis: +371 64207157