Zinātnieki ar jaunu grāmatu un konferenci aicina pievērst uzmanību Latvijas nākotnes attīstības scenārijiem

29. novembrī Valmierā norisināsies Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” noslēguma konference “Kā neapmaldīties nākotnē? Piederības un līdzdalības loma demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā Latvijā”. Konferencē notiks arī simboliska kolektīvas monogrāfijas atklāšana, kurai ir dots tāds pats nosaukums, kā pašai konferencei. 

Grāmatas sastādītājs un zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš stāsta: “Grāmata ir par mums – par Latvijas sabiedrību visā tās daudzveidības un pretrunīguma krāšņumā. Tā nav klasiska zinātniska monogrāfija, mēs esam centušies apvienot gan nopietnas zinātniskas atziņas, gan autoru un sabiedrības iekšēju polemiku, gan arī publicistikas elementus. Mēs sniedzam daudzus piemērus un nebaidāmies arī no emocijām. Pamatā tā ir pārdomu grāmata tiem, kuriem nav vienaldzīga mūsu valsts un tās nākotne. Grāmatā ir iekļautas arī rīcībpolitikas rekomendācijas un tur savu tēmu atradīs gan tie, kurus satrauc administratīvi teritoriālā reforma un tās radītās sekas, gan arī eiropeiskās identitātes meklētāji.” 

Grāmatai ir trīs zinātniskie recenzenti: Aija Lulle, Juris Pupčenoks un Inna Šteinbuka. Aija Lulle šobrīd akadēmisko karjeru veido Lielbritānijā un Somijā, Juris Pupčenoks ASV, bet Inna Šteinbuka ir Latvijas ZInātņu Akadēmijas īstenā locekle. Grāmatas autori ir Māris Andžāns, Armands Astukevičs, Ieva Bērziņa, Anna Broka, Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone, Gatis Krūmiņš, Katrīne Kukoja, Liene Ločmele, Feliciana Rajevska, Vineta Silkāne, Jānis Šiliņš. Grāmatai ir arī digitāla platforma, kuras izveidi vadīja Iveta Auniņa. Projektu “Vērtības darbībā” trīs gadu garumā kopīgi īstenoja Vidzemes Augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte.  

Konferences ievadā Vidzemes Augstskolas rektors un projekta vadītājs Gatis Krūmiņš stāstīs par projekta laikā sasniegto, vēlāk sekos divas paneļdiskusijas – “Pētniecība: process, rezultāti un to pielietojums” un “Lokāli, nacionāli, eiropeiski. Kā neapmaldīties nākotnes scenārijos un prioritātēs”, ar paneļdiskusiju dalībniekiem sarunāsies Rīgas Stradiņa universitātes lektors un pētnieks Mārtiņš Daugulis un Gatis Krūmiņš. Pirmajā paneļdiskusijā piedalīsies projekta pētnieki un grāmatas autori, bet otrajā – Saeimas deputāts Juris Pūce, Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps, režisors Viesturs Kairišs, Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Valkas novada Kārķu un Ērgemes pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons. 

Tiešraidi būs iespējams vērot Vidzemes Augstskolas Youtube kanālā.

Konferences programma pieejama: https://ej.uz/roee

Vairāk par projektu: https://ej.uz/cd65 

Informāciju sagatavoja: Vidzemes Augstskola