“ZĪLE” atbalsts piešķirts sešiem biznesa inovāciju projektiem

14. jūnijā notika inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” projektu pieteikumu vērtēšana. No kopumā saņemtiem 12 pieteikumiem komisija lēma atbalstīt sešus biznesa inovāciju projektus. “ZĪLE” ir četru pašvaldību kopēja inovāciju atbalsta programma, kas atbalstu uzņēmējiem piešķir jau otro gadu.

Šogad “ZĪLEI” iesniegti seši Valmieras pilsētas uzņēmēju projekti, trīs Burtnieku novada uzņēmēju projekti, divi no Kocēnu novada un viens no Beverīnas novada uzņēmējiem. Projekti pārstāv dažādus inovatīvus virzienus un aktivitātes, kas ļauj uzņēmējiem attīstīt un pilnveidot savu uzņēmējdarbību. Programmā iesniegti inovāciju projekti par kopējo summu 90 292,79 eiro. Kā atbalsta summa pieprasīti 63 342,52 eiro, savukārt atlikušos 26 950,27 eiro uzņēmēji bija apņēmušies līdzfinansēt paši.

Projektu ietvaros uzņēmēji plānojuši īstenot un ieviest inovatīvas vadības un pārdošanas procesu veicinošas sistēmas, ieviest digitālus risinājumus ražošanas procesu optimizēšanai, ieviest inovatīvas mārketinga pieejas produktu virzīšanai globālā tirgū, izstrādāt dizainu noteiktai sistēmai un iekārtām, veidot prototipu, kā arī ieviest tirgū jaunu pakalpojumu multimediju jomā. Tāpat projektu īstenošanas laikā plānots attīstīt sadarbību ar publisko sektoru.

Programmā “ZĪLE” iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja: Andris Klepers – Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, pašvaldības domes Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs; Gints Bērtiņš – Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs; Ilze Eglāja – biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja; Armands Broks – Kocēnu novada Attīstības nodaļas vadītājs; Gatis Cukmacis – Burtnieku novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs; Salvis Rambols – Beverīnas novada domes deputāts.

Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja visus iesniegtos biznesa projektus; pieteikumi bija sagatavoti patiesi kvalitatīvi, nodrošinot augstu konkurenci starp biznesa inovāciju idejām. Finanšu atbalsts tika piešķirts šādiem projektiem:

  • Stratēģiskā dizaina izstrāde sportistu monitoringa sistēmai “EchoSports”, SIA EchoTech (Valmieras pilsēta);
  • Vadības un pārdošanas procesu datorizētas sistēmas izstrāde iekšējo un pārdošanas procesu optimizācijai, SIA “Daupro” (Kocēnu novads);
  • Digitalizācijas risinājums ražošanas uzņēmumiem, SIA “Baltijas Industriālais Serviss” (Valmieras pilsēta);
  • Maple CO2 monitora pārdošanas veicināšanas pasākumi, SIA GDOG (Burtnieku novads);
  • Inovatīva papildinājuma izstrāde II paaudzes kūdras harvesteriem, SIA Sniega Tehnika (Valmieras pilsēta);
  • VTV studijas modernizācija un jauna pakalpojuma ieviešana tirgū, SIA Valmieras TV (Valmieras pilsēta).

Visiem 12 projektiem tiks dota iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas Valmieras Attīstības aģentūrā par projektu ieviešanu un par finansējuma piesaistes iespējām arī no citiem avotiem.

Tuvākajā laikā notiks sadarbības līgumu parakstīšana ar Valmieras pilsētas pašvaldību par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. Pēc līgumu parakstīšanas uzņēmumi varēs uzsākt projektu aktīvo fāzi, realizējot iecerētās aktivitātes. Plānots, ka visi atbalstītie projekti jārealizē līdz šī gada 30. novembrim.

Atbalsta programmu “ZĪLE” realizē četras pašvaldības – Valmieras pilsēta, kā arī Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadi. Programmas ieviešanu sadarbībā ar četrām pašvaldībām koordinē Valmieras Attīstības aģentūra.

“ZĪLES” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos četrās pašvaldībās. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.

Kopējās atbalsta programmas budžets 2019. gadā ir 37 008,00 eiro. Valmieras pilsētas pašvaldība konkursa finansējums tiek nodrošināts Urban Innovative Actions programma projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (UIA03-250 NextGen Microcities), ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, ietvaros.

Vairāk informācijas par programmu: http://developvalmiera.lv/zile/.

Vairāk informācijas:

Baiba Zvejniece
27759268

www.developvalmiera.lv