Zilaiskalns Zemes stundā aicina doties gājienā uz gaismu

Zemes stunda

Pievienojoties ikgadējai Zemes stundas akcijai, Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs ZTornis 26. martā aicina doties organizētā pastaigā ar spēles elementiem pa Zilākalna ciematu un kalnu.

Zemes stunda 26. martā notiek no plkst. 20.30 līdz 21.30. Tās laikā pasaulē, tostarp Latvijā, uz stundu tiek izslēgts apgaismojums, tādā veidā simbolizējot apņemšanos ikdienā rīkoties videi draudzīgāk.

Savukārt ZTornis šajā laikā aicina uz pārgājienu cauri tumsai uz gaismu. Šeit tumsas un gaismas motīvi sasaucas gan ar ekoloģisko domāšanu, gan Zilākalna simboliku Latvijas kultūrā. Zilaiskalns jau izsenis bijis gaismas un brīvības simbols, un eposā Lāčplēsis tas attēlots kā visu tautu tikšanās vieta. 20. gadsimtā Zilaiskalns attīstījās kā ciemats, kas izveidots dabas bagātību – kūdras – ieguvei. Tādējādi Zilaiskalns ir cieši saistīts gan ar dabu cilvēka darbības kontekstā, gan ar mitoloģiskiem ideāliem un apslēptām zināšanām.

Arī gaišākajās dienās kaut kas no šīs Zilākalna daudzslāņainības allaž paliek noslēpuma ēnā. Pārgājiens Zemes stundā mudina zināšanām un pieredzēm piekļūt citādi – meklēt tumsā. Pārgājiena laikā tiks izzinātas vides tēmas un spēlētas spēles. Pārgājiena kopējais ilgums būs aptuveni divas stundas, garums – trīs kilometri.

Pieteikšanās, zvanot 28698121 vai rakstot uz , iespējama uz šādiem pulksteņa laikiem:
20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.50.

Katrā pārgājiena reizē var piedalīties līdz astoņiem cilvēkiem. Dalībnieku skaits ierobežots.

Dalības maksa: 6 EUR pieaugušajiem, 4 EUR bērniem, skolēniem, studentiem un personām ar invaliditāti.

Zemes stunda
ZTornis