Ziemeļvidzemes pamatskolu pievienos Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram, mācību procesu saglabājot Vaidavā

Ziemeļvidzemes pamatskolas ēkā Skolas ielā, Vaidavā

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 23. februārī pieņemts lēmums reorganizēt Ziemeļvidzemes pamatskolu, pievienojot to Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram, kas īsteno tādas pašas speciālās pamatizglītības programmas, kādu apguvi nodrošina Ziemeļvidzemes pamatskola.

Reorganizācijas procesā nodrošinās, ka Ziemeļvidzemes pamatskolas licencētās un akreditētās speciālās izglītības programmas Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs turpinās īstenot līdzšinējā pamatskolas adresē Skolas ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā.

Šāda lēmuma nepieciešamība ir pamatota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2022. gada informatīvajā ziņojumā “Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”, kas sagatavots pēc speciālo izglītības iestāžu apmeklēšanas un darbības izvērtēšanas. IZM ziņojumā norāda, ka Valmieras novadā būtu saglabājama un attīstāma Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, savukārt Ziemeļvidzemes pamatskola zemā skolēnu skaita dēļ būtu jāreorganizē, to pievienojot Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram. Ziemeļvidzemes pamatskolā pamatizglītības posmā mācās 24 izglītojamie, savukārt 30 izglītojamie apgūst kādu no skolas piedāvātajām profesionālās izglītības programmām – “Komerczinības”, “Mājturība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” vai “Ēdināšanas pakalpojumi”.

“Mums priekšā ir reorganizācijas process, kura laikā kopā ar esošo Ziemeļvidzemes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju un Valmieras novada Izglītības pārvaldi izvērtēsim, kādas ir katras izglītības iestādes stiprās puses un kas būtu attīstāms. Ziemeļvidzemes pamatskolā saglabājamas un attīstāmas ir profesionālās izglītības programmas, lai nodrošinātu bērniem ar speciālām vajadzībām izglītības pēctecību. Priekšā mums ir liels darbs – meklēt piemērotākos risinājumus, lai bērni varētu iegūt labāko izglītību, ko varam piedāvāt,” Iveta Kļaviņa, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir lielākā speciālās izglītības iestāde Vidzemē un otra lielākā šāda veida izglītības iestāde Latvijā. Skolā mācās 279 izglītojamie, tajā skaitā 94 audzēkņi apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram ir arī būtiska nozīme bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā, jo tā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu speciālo izglītību – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai.