Ziemeļvidzemes pamatskolā licencētas septiņas pamatizglītības programmas

Ziemeļvidzemes pamatskola

29. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus Ziemeļvidzemes pamatskolas nolikumā, iekļaujot septiņas licencētās vispārējās pamatizglītības programmas.

Pēc Ziemeļvidzemes pamatskolas apvienošanas ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centru, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. septembrī (2023. gada 23. februāra Valmieras novada pašvaldības domes lēmums) Ziemeļvidzemes pamatskolā tās līdzšinējā adresē Skolas iela 5 un plānots arī Nākotnes ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā tiks īstenotas šādas vispārējās pamatizglītības programmas – profesionālās pamatizglītības programmas “Komerczinības”, “Mājturība” (esošie skolēni noslēdz mācības programmā, bet jauni vairāk netiek uzņemti), “Kokizstrādājumu izgatavošana”, un speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

No jauna iestādē tiks īstenota profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, pilnveidojot un paplašinot izglītības piedāvājumu programmu īstenošanas vietā. Līdz šim programma bērniem ar garīgās veselības traucējumiem tika nodrošināta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā. Programmu lemts īstenot pamatizglītības posmā, izvērtējot pieprasījumu un nodrošinot pēctecīgu speciālo izglītību.

29. jūnija domes sēdē apstiprināts arī jaunais Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra nolikums, iekļaujot informāciju par līdzšinējās Ziemeļvidzemes pamatskolas īstenotajām izglītības programmām. Esošie Ziemeļvidzemes pamatskolas un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra nolikumi spēku zaudēs 2023. gada 1. septembrī.


Jāpiemin, ka 2023. gada 23. februāra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums reorganizēt Ziemeļvidzemes pamatskolu, pievienojot to Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram, saglabājot abas izglītības programmu īstenošanas vietas. Izglītības iestāžu apvienošana veikta, pamatojoties uz to, ka abas iestādes īsteno tādas pašas speciālās pamatizglītības programmas. Lēmums pamatots Izglītības un zinātnes ministrijas 2022. gada informatīvajā ziņojumā “Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”.

Ziņojumā norādīts, ka Valmieras novadā jāsaglabā un jāattīsta Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, savukārt Ziemeļvidzemes pamatskola jāreorganizē zemā skolēnu skaita dēļ, to pievienojot Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram.