Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts svin 25 gadus

Purvs. Foto autors Vladimir Brjunin

Šis ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) jubilejas gads, decembrī aprit 25 gadi kopš tā izveides un iekļaušanas UNESCO programmā “Cilvēks un biosfēra”.

9. decembrī ZBR dabas centrā Salacgrīvā jubileju atzīmēja svinīgā pasākumā kopīgi ar pašvaldību pārstāvjiem un sadarbības partneriem. Pasākums tika atklāts ar filmas par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu pirmizrādi. Pēc sirsnīgiem apsveikumiem un atskata paveiktajā, kopīgi tika radīta rezervāta attīstības vīzija tuvākai un tālākai nākotnei. Neizpalika arī esošo un bijušo rezervāta darbinieku atmiņu stāsti.

Gadu gaitā rezervāts audzis, attīstījies, sargājis un popularizējis dabas un kultūras mantojuma vērtības. Līdztekus dabas vērtībām viens no ZBR stūrakmeņiem vienmēr bijuši un joprojām ir cilvēki, kuri šeit strādā, dzīvo un veido savu nākotni.

Šī gada garumā iedzīvotāji tika aicināti līdzdarboties dažādās aktivitātēs un pasākumos. Janvāra aktivitātē – kolāžu veidošanā no dabas materiāliem, tika aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni, no Valmieras novada visatsaucīgākie bija PII “Auseklītis” audzēkņi Kocēnos. Februārī seniori risināja īpaši izveidotu krustvārdu mīklu par godu ZBR. Šajā nodarbē aizrautīgi iesaistījās aktīvie seniori no “Rūjienas senioru mājas”. Martā bibliotēkas veidoja grāmatu izstādes ar to autoru darbiem, kuri dzimuši, dzīvojuši vai vēl dzīvo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Vairākās Valmieras novada bibliotēkās tika izveidotas izzinošas izstādes: Strenču pilsētas bibliotēkā, Burtnieku pagasta bibliotēkā, Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā, Kocēnu pagasta bibliotēkā, Matīšu pagasta bibliotēkā, Valmieras integrētajā bibliotēkā. Maijā erudīcijas spēlē par ZBR piedalījās 10.klašu skolēni no Mazsalacas vidusskolas un Rūjienas vidusskolas savukārt augustā ar savu aktivitāti ZBR Ceļotāju dienā piedalījās Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, tā aizņem apmēram sešus procentus no Latvijas un gandrīz pusi no Valmieras novada teritorijas. Visa ZBR teritorija atrodas trīs novadu teritorijās – Limbažu, Valkas un Valmieras. Tā ir plaša teritorija, kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, pildot trīs savstarpēji saistītas un viena otru papildinošas funkcijas: dabas aizsardzība, sociāli – ekonomiskā attīstība, pētniecība un izglītība.

Biosfēras rezervāta lepnums ir arī Valmieras novada dabas un kultūrvēstures vērtības: ceturtais lielākai un nostāstiem apvītākais ezers Latvijā – Burtnieks, Sedas purvs ar savdabīgo kultūrainavu, purva dīķiem, kūdras ieguves laukiem un šaursliežu dzelzceļu, teikām un nostāstiem apvītais Zilaiskalns, kas arī mūsdienās ir vieta, kur smelties un atjaunot spēkus, tāpat arī Skaņā kalna dabas parks un citas mūsu novada dabas pērles.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu 25 gadu jubilejā sveic Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Limbažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Māris Beļaunieks.