Ziedotāju apļa idejām savākti nepilni trīs tūkstoši.Turpinām atbalstīt!

Ziedotāju apļa idejām savākti nepilni trīs tūkstoši. Turpinām atbalstīt!

“Kas centus nekrāj, pie eiro netiek” – tā varētu pārfrāzēt latviešu teicienu par latiem un santīmiem. Jau piekto gadu Ziedotāju aplis Valmierā apliecina, ka kopā veiktie mazie ziedojumi var kļūt gana lieli un sniegt būtisku atbalstu ideju īstenošanai! Valmieras novada fonds saka sirsnīgu paldies ikvienam, kas ziedoja un atbalstīja kultūras pasākumu apmeklēšanu Vaidavas senioriem, pārtikas apmaiņas skapja esamību Valmierā un Budenbrokas muižas labiekārtošanu.

Pateicoties klātienes un neklātienes ziedotājiem, sociālajai idejai “Kopienas skapis Valmierā” tika saziedoti 830 eiro. Pārtikas apmaiņas skapim plānots atrasties pilsētas centrā, Valmieras invalīdu biedrības pagalmā Garā ielā 9, kur ikviens var ievietot produktus, ar kuriem vēlas dalīties, savukārt citi tos var paņemt bezmaksas. Lai Vaidavas apkaimes seniori apmeklētu baleta, operas un teātra izrādes, tikai saziedoti 900 eiro. Savukārt Budenbrokas muižas parka labiekārtošanai tika noziedots 1111 eiro.

Jāuzsver, ka katras idejas autora mērķis bija savākt 2000 eiro. Tāpēc gan projektu autori, gan fonds aicina turpināt atbalstīt ideju īstenošanu, veicot ziedojumu klātienē internetbankā, maksājuma mērķī norādot projekta nosaukumu un/vai idejas autoru.

Valmieras novada fonda rekvizīti:
Maksājuma saņēmējs: Valmieras novada fonds
Reģistrācijas nr.: 40008093066
Konts SEB: LV69UNLA0050006798630
Konts Swedbank: LV09HABA0551022993220
Maksājuma mērķis: Kultūrtūre/ Budenbrokas muiža/ Kopienas skapis

Valmierā Ziedotāju aplis notika jau piekto reizi, kad klātienē un tiešsaistē pulcējās fonda labvēļi, kuri uzklausīja trīs sabiedrībai nozīmīgas projektu idejas. Katrs idejas autors savu ieceri īsi prezentēja un pēc tam atbildēja uz ziedotāju jautājumiem. Pasākums turpinājās ar ziedojumu solīšanu, kur pozitīvā gaisotnē atnākušie izaicināja cits citu, pēc pašu izvēles ziedojot no pieciem līdz pat 100 eiro. “Ziedošu 10 eiro, ja vēl deviņi kungi ziedos pa 10 eiro, “Ziedošu 10 eiro, ja visi klātesošie ar baltvīna glāzi rokās arī ziedos vēl 10 eiro,” – cilvēki ziedoja, cits citu izaicinot un “pavelkot” līdzi arī pārējos.

Šogad Ziedotāju apļa rīkošanu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Ikdienā Valmieras novada fonds jau 17 gadus strādā, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmieras apkaimē, ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas ziedošanas atbalstu.

Informācija sagatavoja: Gundega Siliņa, Valmieras novada fonds