Zemes vienības Jeru pagastā nomas sludinājums

Zemes vienība Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība ar 2023. gada 1. janvāri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un gada nomas maksu 125,00 EUR/gadā. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

Interesenti var pieteikties līdz 2022. gada 3. oktobrim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.  

Iznomājamā zemes vienība:

Nr. p. k.Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Piezīmes
1.9658 004 0248“Aramzeme aiz ciemata mājām”5,21 ha1,02 haJaru pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr. 64216046
E-pasts: