Zemes vienības Bērzaines pagastā nomas sludinājums

Zemes vienība Bērzaines pagastā

Valmieras novada pašvaldība no 2022. gada 1. decembra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Bērzaines pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 49,00 EUR. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2022. gada 16. novembrim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā zemes vienība:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatībaIznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
9644 002 0047Vārniņas1,231,23Bērzaines pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: