Zemes noma Vilpulkas pagastā

Zemes noma Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību lauksaimniecības vajadzībām Vilpulkas pagastā.

Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu gadā 28,00 EUR. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 10.jūlijam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē, Raiņa ielā 3, Rūjienā.

Kontaktpersona:

Rūjienas apvienības pārvaldes

īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile

Tālr.64216046

E-pasts:

Iznomājamā zemes vienība:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)piezīmes
1.9694 002 0256Vilpulkas pagasts, Valmieras novads0,330,33