Zelta lāpsta (2022)

Zelta lāpsta (2022)

Zelta lāpsta (2022)

Zelta lāpsta (2022)

Projekta īstenotājs: Biedrība “Kristīgais Žēlsirdības centrs”

Pašvaldības finansējums: EUR 1000

Projekta mērķis: Pielietojot aktīvu un praktisku darbošanos lauku vidē, palīdzēt bērniem no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm apgūt jaunas prasmes, kas veicina izpratni par dabas procesiem, ekoloģiju, veselību. Paveiktais: Notikušas 14 dažādas nodarbības un meistarklases, kas veicinājušas bērnu izpratni par dabu, veselīgu dzīvesveidu, atbildības sajūtu par sava darba rezultātiem, nostiprinātas prasmes darboties komandā.