ZAAO turpina investēt uzņēmuma attīstībā

ZAAO dalībnieku sapulce

2022. gadā SIA “ZAAO” apgrozījums pieaudzis par 11% , bet kopējās ekonomiskās un politiskās situācijas ietekmē peļņa samazinājusies par 40 %, kas uzņēmumam nav liedzis īstenot investīciju projektus gandrīz 16 milj EUR apmērā.

Šā gada 19. maijā tika aizvadīta kārtējā SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā pašvaldību kapitāldaļu turētāju pārstāvji apstiprināja uzņēmuma 2022. gada pārskatus,  iepazinās ar veiktajām investīcijām, plānotajiem darbiem 2023. gadā, kā arī aktualitātēm uzņēmumā un nozarē.

2022. gada pārskatā apkopota informācija par uzņēmuma finanšu rādītajiem. Iepriekšējā gada ZAAO apgrozījums salīdzinājumā ar 2021. gadu ir pieaudzis par 11%, sasniedzot 11071876EUR. Pieaugums skaidrojams ar to, ka salīdzinājumā ar 2021. gadu ir veiktas izmaiņas gan dabas resursu nodokļa apmērā, gan atkritumu apsaimniekošanas maksā. 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu poligonā bija 65.00 EUR par tonnu, bet 2022. gadā – 80.00 EUR, kas ir iekļautas atkritumu pieņemšanas – apglabāšanas tarifos poligonos un maksā un tarifos par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī no 2022. gada 1. jūlija mainījās nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, lai kompensētu neprognozēto degvielas cenu pieauguma izmaiņas.

2022. gadā ZAAO peļņa ir bijusi 57 098 EUR, kas ir par 40% mazāk nekā 2021. gadā (94 584 EUR). Kopējais peļņas samazinājums ir skaidrojams ar ekonomisko situāciju ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, kas veicinājusi būtisku izmaksu pieaugumu attiecībā uz visiem pakalpojumiem. Īpašu ietekmi atstāja neprognozētais energoresursu cenu pieaugums galvenokārt degvielai.

Kopumā 2022. gads, neskatoties uz ekonomiskajiem un politiskajiem izaicinājumiem, ZAAO ir bijis veiksmīgs, jo ir izdevies īstenot vairākas aktivitātes pakalpojumu pilnveidei un attīstībai (piemēram, attīstīt atkārtoti lietojama tekstila infrastruktūru, plašākam iedzīvotāju lokam piedāvāt  iepakojuma atkritumu apsaimniekošana privātmājām pakalpojumu bez maksas), domājot arī par to, kā uzņēmums var kļūt ērtāks klientam (izstrādāta jauna tīmekļa vietne, ieviests Omniva pakomātu pakalpojums, investēts EKO laukumu attīstībā).

Sapulces ietvaros valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis iepazīstināja ar īstenotajiem un procesā esošajiem investīciju projektiem atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe”, kuru kopsumma šobrīd sasniedz ap 16 milj EUR. Kopējās investīcijas vērstas uz to, lai arī turpmāk uzņēmums varētu nodrošināt vides prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un veicināt to pārstrādi. ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “Neskatoties uz to, ka izmaksas pieaug un prasības valsts un Eiropas Savienības  izvirzītajos mērķos saglabājas, mēs esam spējuši turpināt īstenot iecerētos investīciju projektus, kā, piemēram, uzstādīt reversās osmozes attīrīšanas iekārtas, pabeigt darbu pie pirmās atkritumu krātuves rekultivācijas, kā arī turpināt darbu pie Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” un 4.  krātuves izbūves, kurus 2023. gada rudenī plānots nodot ekspluatācijā. Izmaksu pieaugums ir motivējis strādāt vairāk pie struktūrfondu piesaistes, uzņēmuma procesu efektivizācijas, lai īstenotu attīstības virzienus un arī turpmāk ZAAO sniegtie pakalpojumi būtu kvalitatīvi un pieejami visiem mūsu darbības reģiona iedzīvotājam!””

Ikvienam ir iespēja iepazīties ar uzņēmuma nefinanšu ziņojumu, kurā ir iespējams paskatīt kopējos 2022. gada ieguldījumus, īstenotās aktivitātes un 2023. gada plānus. Nefinanšu ziņojums pieejams ZAAO tīmekļa vietnē www.zaao.lv, sadaļā “Pārskati” (https://zaao.lv/dokumenti/) .

Ņemot vērā, ka 2022. gada nogalē tika pieņemts lēmums par ZAAO meitas uzņēmuma SIA “ZAAO Enerģija” izstāšanos no obligātā iepirkumu komponentes sistēmas, tādējādi elektroenerģiju pārdodot brīvajā tirgū, kā arī to, ka SIA “ZAAO Enerģija” dibināšanas laikā ieguldītā gāze šobrīd ir beigusies un ir jāuzsāk ZAAO poligonos radušās gāzes apsaimniekošana, sapulcē dalībnieki vienbalsīgi pieņēma lēmumu arī par SIA “ZAAO Enerģija” reorganizāciju, pievienojot to ZAAO.

Atgādinām, ka ZAAO ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vidzemē.

Informāciju sagatavoja: Inga Kovala Sēne

Sabiedrisko attiecību vadītāja