ZAAO turpina attīstīties un pilnveidot pieejamos pakalpojumus

22. martā  tika aizvadīta kārtējā SIA “ZAAO” (turpmāk –  ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā pašvaldību kapitāldaļu turētāju pārstāvji apstiprināja uzņēmuma 2023. gada pārskatu, lēma par SIA “AP Kaudzītes” reorganizācijas uzsākšanu, iepazinās ar vides izglītības īstenošanas aktivitātēm Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

2023. gada ZAAO apgrozījums pieaudzis par 9%, salīdzinot ar 2022. gadu,  sasniedzot 12 152 853 EUR. Pieaugums skaidrojams ar Dabas resursa nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonā  pieaugumu no 80 EUR 2022. gadā līdz 95 EUR par tonnu 2023. gadā,  kas tika iekļauta tarifos par atkritumu apsaimniekošanu. Tarifā, pamatojoties uz pašvaldībās pieņemtajiem lēmumiem, tika iekļautas arī minimālās darba samaksas izmaksu palielinājums.

Uzņēmuma pelņa pagājušajā gadā bijusi ir 60 957, kas ir par 6,75% lielāka nekā  2022. gadā (57 098 EUR). Kopējais peļņas pieaugums skaidrojams ar ekonomiskās situācijas, energoresursu cenu stabilizēšanos Latvijā un  Eiropā.

2023. gads bijis notikumiem piepildīts. Pabeigti vairāki projekti – ir izbūvēts pārstrādei paredzēto materiālu uzglabāšanas laukums un poligona tehnikas novietošanas laukums, izbūvētas un uzstādītas atkritumu notekūdeņu – infiltrāta attīrīšanas iekārtas, kā arī 4. atkritumu krātuve. Pabeigts darbs pie lielākā investīciju objekta – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvniecības. Sadarbībā ar valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” atjaunots autoceļa “Kūdums – Daibe – Pīpeņi” posms, kas ved uz Aprites ekonomikas centru “Daibe”, bet sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību izbūvēta ražošanas ēka. Atvērts palašāks EKO laukums Saulkrastos, uzsākts darbs visā Balvu novadā, domājot, kā pakalpojumus padarīt ērtākus un pieejamākus klientiem.

Uzņēmuma kopējā pamatlīdzekļu vērtība pagājušajā gadā pieaugusi par 10 864 391 EUR jeb 128,24%, sasniedzot 19 336 168 EUR. 2023. gada 31. oktobrī tika pabeigta bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecība, kuras laikā tika iegādātas un izbūvētas ēkas, būves un iekārtas par kopējo vērtību 10 028 031 EUR.

Kā nozīmīgs notikums 2023. gadā jāatzīmē SIA “ZAAO Enerģija” reorganizācija apvienošanās ceļā. 2023. gada 19. maijā tika noslēgts reorganizācijas līgums, kurā noteikts, ka SIA “ZAAO Enerģija” tiek pievienota ZAAO. Reorganizācijas spēkā stājusies 2023. gada 30. septembrī.

Ikvienam ir iespēja iepazīties ar uzņēmuma nefinanšu ziņojumu, kurā ir iespējams apskatīt kopējos 2023. gada ieguldījumus, īstenotās aktivitātes un 2024. gada plānus. Ziņojums pieejams ZAAO tīmekļa vietnē www.zaao.lv, sadaļā “Pārskati”.

Dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par  SIA “AP Kaudzītes” reorganizācijas uzsākšanu, pievienojot to ZAAO. “Lēmums ir nozīmīgs, lai nākotnē veidotu spēcīgu Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru (turpmāk – AARC), kas nākotnē būs atbildīgs par atkritumu un datu plūsmu pašvaldībās, tie lems par finansējumu reģionos. Saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021. – 2028. gadam” šobrīd ir izveidoti 5 atkritumu apsaimniekošanas reģioni. Vidzemes administratīvā teritorija pēc jaunā sadalījuma ir viens tiem.  Saskaņojot  AARC deleģējumus un “Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. – 2027. gadam” Vidzemes pašvaldībās, ir panākta vienošanās, ka Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Madonas pašvaldība neiebilst par SIA “AP Kaudzītes” pievienošanu ZAAO. Līdz ar to reģionā būtu viens apsaimniekotājs, kuram būtu 2 poligoni – Aprites ekonomikas centrs “Daibe” un Aprites ekonomikas centrs “AP Kaudzītes”, skaidro ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

ZAAO ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vidzemē.

Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 26457132
e-pasts:
www.zaao.lv