Pašvaldību speciālisti diskutē par aprites ekonomikas ieviešanu

ZAAO-seminars_aprites_ekonomika

16.septembrī Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” (URDA), klātesot Zviedrijas vēstniecei Karin Höglund (Kārina Hēglunda), notika seminārs “Re:waste Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas” SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar Zviedrijas labo praksi aprites ekonomikas principu ieviešanā.

Galvenais diskusijas mērķis bija runāt par sabiedrības uzmanības virzību uz esošo materiālu un preču atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Turpmāko posmu atkritumu apsaimniekošanas nozarē raksturo pārmaiņas resursu taupības virzienā un skaidrs politikas virziens. Eiropa kursu ir iezīmējusi, mums jānonāk līdz situācijas detalizācijai ar skaidriem uzdevumiem. Visiem kopā ir jāspēj izkāpt no patērētāja sabiedrības kurpēm, kur tiek tikai pirkts, lietots un izmests. Jaunie izaicinājumi ir neradīt lieku, patērēt maksimāli ilgi un atgriezt apritē.”

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt pieredzi un risinājumus, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem. Klātesošie uzzināja par virzību uz vienotu marķējuma sistēmu atkritumu šķirošanas piktogrammām Ziemeļvalstīs un Latvijā, preču apmaiņas un labošanas centru pieredzi un bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pieredzi Zviedrijā.


ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis viesus iepazīstināja ar ZAAO attīstības soļiem aprites ekonomikas ieviešanas virzienā, uzsverot iesaisti projektos gan atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstībai, gan atkritumu pārstrādei, gan lietu patēriņa ilgumam, vides izglītības piedāvājuma attīstīšanai dažādām interešu grupām un bioloģiski noārdāmo atkritumu pakalpojuma piedāvājuma sagatavošanai Latvijas reģionos.


Zviedrijas vēstniece URDĀ atklāja izstādi, kas uzskatāmi parāda zviedru ikdienas pieredzi ar atkritumiem saistīto problēmu risināšanai ilgtspējīgi, akcentējot sadarbības nozīmi gan politikas, pētniecības, inovāciju, gan arī iedzīvotāju līmenī.

Seminārs organizēts sadarbības līguma ar Zviedrijas vēstniecību Rīgā ietvaros, realizējot Zviedrijas Institūta (SI) finansētu projektu “Re:waste – how Sweden is rethinking resources 10003/2021”. Klimata pārmaiņas drīzumā kļūs par klimata krīzi un projekts “Re:waste – how Sweden is rethinking resources” dalās ar pieredzi un risinājumiem, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem.
ZAAO visā projekta īstenošanas laikā no 2022.gada marta līdz decembrim iesaistās sabiedrības informēšanā un izglītošanā par Projektā apkopoto Zviedrijas pieredzi aprites ekonomikas jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja