ZAAO piedāvā publisku datu bāzi par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem

Laipa plus

Ar 2022.gada 22.augustu Valmieras novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.

Mums kā atkritumu apsaimniekotājam ir būtiski ne tikai nodrošināt un attīstīt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, bet spert soli tuvāk efektīvā tehnoloģiju izmantošanā un dalīties ar atbildīgajiem speciālistiem pašvaldībā ar informāciju par aktuālo situāciju ar noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem. Tas dod iespēju daudz efektīvāk un straujāk virzīties uz sakārtotu un ilgtspējīgu vidi. Jau kopš 2015.gada pašvaldību rīcība ir līgumu tiešsaistes sistēma “Laipa”, kas pašvaldībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli savā administratīvajā teritorijā un ir atbalsts gadījumu, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās, mazināšanai. Savukārt, apmeklējot jaunizveidoto “Laipa Plus” lietotni, aktuālo situāciju par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem varēs uzzināt ikviens iedzīvotājs.

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis

Mūsdienīga interaktīvā lietotne “Laipa Plus” ir papildu rīks, kā uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tā atrodas interneta adresē www.zaao.lv/laipaplus vai ZAAO mājas lapā www.zaao.lv pirmajā lapā zem pogas “Laipa Plus”, kā arī Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadu mājas lapās. Kartē punkti tiek attēloti pēc katra konteinera atrašanās GPS koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz katras ēkas.

Atskatoties uz līdzšinējās līgumu tiešsaistes sistēmas “Laipa” darbību, redzam, ka tā ir būtiski ļāvusi palielināt noslēgto līgumu skaitu – pilsētu teritorijās noslēgto līgumu skaits tuvojas 95%, savukārt lauku teritorijās – 85%.

Vides jautājumi Valmieras novadā ir būtiski, un interaktīvā lietotne “Laipa Plus” ir noderīgs, mūsdienīgs un funkcionāls rīks, ar kura palīdzību uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Valmieras novadā. Atzinīgi vērtēju lietotnes datu pieejamību trešajām personām, kas var kalpot kā pamudinājums iedzīvotājiem pievienoties atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, jo neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana apdraud ne tikai vidi, bet arī cilvēku dzīvību un veselību, kā arī citas personas mantu.

Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Jānis Kaibe

Pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuriem līgums nav noslēgts, pašvaldības izsaka brīdinājumu un aicina iesaistīties pašvaldības sistēmā, nodrošinot likumīgu atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli veic Valmieras novada pašvaldības policija, kuru iedzīvotājiem lūgums informēt par pamanītajiem pārkāpumiem pa tālruni 8484.

Līguma noslēgšanu var pieteikt ZAAO pa tālruni 64281250 (taustiņš 4), rakstot uz e-pastu  (jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese, līgumslēdzējs, kontaktinformācija) vai aizpildot pieteikumu uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv, sadaļā „Pieteikt pakalpojumu”. Līguma parakstīšana notiks pa pastu vai ar elektronisko parakstu.

Atgādinām, cik svarīga ir katra mūsu iesaiste dabas resursu saudzēšanā, iesaistoties radīto atkritumu šķirošanā un to atgriešanā atpakaļ ekonomiskajā apritē. Atkritumu šķirošanai un bezmaksas nodošanai pašvaldības teritorijā ir  izveidota infrastruktūra – EKO laukumi Valmierā Beātes ielā 47 un Dzelzceļa ielā 5, kā arī Mazsalacā Pērnavas ielā 16, Rūjienā, Ternejas ielā 12, Strenčos Valkas ielā 1a, tā pat pieejami arī EKO punkti. Valmieras pilsētas teritorijas privātmāju saimniekiem, kā arī Valmieras novada Kocēnu, Mazsalacas, Mūrmuižas, Pilātu, Poķu, Rubenes, Rūjienas, Sedas, Strenču, Valmieras pagasta  administratīvo teritoriju centru privātmāju saimniekiem ir iespēja izmantot individuālos šķirošanas konteinerus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās arī ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par nešķirotu atkritumu izvešanu. Jautājumu gadījumā lūgums apmeklēt uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv, interesēties par apmācību iespējām Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” www.urda.lv vai zvanīt ZAAO Klientu apkalpošanas speciālistiem tālr. 64281250.

ZAAO ir 8 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos.

 Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja