ZAAO pašvaldības izzina ilgtspējas jautājumus

SIA “ZAAO” darbības reģiona pašvaldību speciālisti uzziņas dienā “Ceļā uz ilgtspējīgas vides veidošanu” izzina ilgtspējas būtību, pašvaldības lomu ilgtspējīgā attīstībā, zaļmaldināšanu un atbildīgu komunikāciju.

Lai veicinātu SIA “ZAAO” darbības reģiona pašvaldību izpratni par ilgtspējas un aprites ekonomikas jautājumiem, kā arī, lai stiprinātu savstarpējo sadarbību pašvaldību iedzīvotāju informēšanai par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un nozares aktualitātēm, SIA “ZAAO” sadarbībā ar Zviedrijas Vēstniecību Latvijā 12. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” organizēja uzņēmuma kapitāldaļu turētāju komunikācijas un vides speciālistu izziņas dienu “Ceļā uz ilgtspējīgas vides veidošanu”.

Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir cieši saistīta gan ar vides, gan sabiedrības iesaistes jautājumiem, līdz ar to ilgtspēja jau vairākus gadus ir viens no SIA “ZAAO” uzdevumiem. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “Vairākas regulas, normatīvie akti nosaka obligātās rīcības ilgtspējas jautājumos, ko arī īstenojam. Neskatoties uz to, ikdienā turpinām meklēt veidus un iespējas, kā vēl uzlabot ne tikai uzņēmuma veikumu, bet arī izglītot un iesaistīt vietējo sabiedrību, jo mums rūp ilgtspējīgas Latvijas veidošana!”

Ilgtspēja jau sen vairs nav tikai politisks jautājums, tas kļūs aizvien aktuālāks, visticamāk – arī obligāts vairākās nozarēs un sabiedrībā kopumā. Uzziņas dienas ietvaros Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane vērsa uzmanību uz ilgtspējas aktualitāti, klimata, sociālajām problēmām, kas veicina uz atklātām un iekļaujošām rīcībām. Tāpat D. Helmane iepazīstināja ar ESG ilgtspējas un sociālās ietekmes novērtēšanas kritērijiem, kā arī, kā ilgtspējas jautājumus vadīt pašvaldībām.

Antra Vicinska, komunikācijas aģentūras ”Reimagine” ilgtspējas komunikācijas stratēģe, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras pašvaldību pārstāvjus iepazīstināja ar zaļmaldināšanu jeb manipulatīvajiem, nepatiesajiem apgalvojumiem un rīcībām saistībā ar uzņēmuma darbībām ilgtspējas jomā, šādi gūstot konkurences priekšrocības vai radot sev labvēlīgākus apstākļus. A.Vincka arī norādīja, kā neiekrist zaļmaldināšanā. Tajā pat laikā viņa iedrošināja pievērsties ilgtspējas jautājumiem, kas ir iespēja izaugsmei un kopējai sabiedrības iesaistei.

Uzziņas dienas ietvaros klātesošie tika iepazīstināti arī ar SIA “ZAAO” pieredzi ilgtspējīgas rīcības veicināšanā, kas vērsta uz kopējā atkritumu daudzuma samazināšanu un pārstrādes veicināšanu, līdz ar to arī resursu taupību un sabiedrības izglītošanu. Atkritumu pārstrādes jautājumos kā piemērs tika minēts atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatons “DaibeZero”, kas tiks rīkots jau otro reizi projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” plānotās un jau uzsāktās aktivitātēs, kā, piemēram, Vidzemes reģionālais aprites ekonomikas centra izveide. Atkritumu šķirošanas infrastruktūras pilnveide, attīstība, kā arī SIA “ZAAO” virzība uz mazemisiju un nulles emisiju transportlīdzekļu plašāka izmantošanu, atjaunojamo resursu izmantošana, mērķtiecīga sabiedrības izglītošana arī ir daļa no ikdienā īstenotajām darbībām ilgtspējīgas vides veidošanā.

Pasākuma izskaņā klātesošie diskutēja par pirmajiem soļiem ilgtspējīgāku un uz atbildīgākām rīcībām motivējošu pasākumu īstenošanu ikdienā, izvirzot sasniedzamus mērķus un uzdevumus, kas varbūt pavisam drīz tiks ieviesti SIA “ZAAO” pašvaldībās.

Atgādinām, ka SIA “ZAAO” ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vidzemē.

Uzziņas diena tika organizēta sadarbības līguma ar Zviedrijas vēstniecību Rīgā ietvaros, realizējot Zviedrijas Institūta (SI) finansētu projektu “Re:waste – how Sweden is rethinking resources 10003/2021”. Klimata pārmaiņas drīzumā kļūs par klimata krīzi un projekts “Re:waste – how Sweden is rethinking resources” dalās ar pieredzi un risinājumiem, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem.

Informāciju sagatavoja:

Inga Kovala Sēne

Sabiedrisko attiecību vadītāja