ZAAO investē atkritumu krātuves rekultivācijas pabeigšanā

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) notiek pirmās atkritumu krātuves rekultivācijas darbu pabeigšana.

Krātuve tiek pārklāta ar ģeomembrānu (HDPE – augsta blīvuma polietilēns), lai pilnībā novērstu siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas atmosfērā, kā arī novērstu nokrišņu nonākšanu atkritumu krātuvē un infiltrāta veidošanos. Infiltrāts ir šķidrums, kas rodas nokrišņiem izsūcoties caur noglabātajiem atkritumiem – tā attīrīšanu nodrošina reversās osmozes attīrīšanas iekārtas. Attīrīšanas iekārtu izmaksas ir augstas, lai dabā varētu novadīt tīru ūdeni.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 494 317 EUR (tai skaitā PVN).

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Mūsu kā atkritumu apsaimniekotāja uzdevums ir veikt atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu un veicināt videi draudzīgus atkritumu apsaimniekošanas procesus. Katrs mēs kā iedzīvotājs esam atbildīgi par saradīto atkritumu apjomu, tāpēc aicinu izvērtēt savus ikdienas produktu sagādes un patēriņa paradumus, lai uz atkritumu noglabāšanu nonāktu pēc iespējas mazāks apjoms, lai nebūtu jāiegulda papildus resursi nesamērīgi lielu atkritumu kalnu apsaimniekošanai. Eiropas direktīvas nosaka, ka līdz 2035.gadam apglabājamo atkritumu daudzums nedrīkst būt lielāks par 10% no kopējā saražotā atkritumu daudzuma.”

Uzziņai: Sadzīves atkritumu pirmā krātuve Daibē aizņem 3.38 ha lielu platību, tās augstums 20 metri (noteikts atbilstoši apkārtējai ainavai). Tās piepildīšana uzsākta 2004.gadā, pabeigta 2014.gadā, tajā noglabātas 363 022 tonnas sadzīves atkritumu. Šobrīd RAAC Daibe atkritumi tiek noglabāti otrajā un trešajā krātuvē, projektēta tiek ceturtā krātuve.

Par procesiem atkritumu krātuvē uzzini Dabas un tehnoloģiju parka URDA izstrādātajā mācību video Atkritumu noglabāšana: https://youtu.be/ihQcTDcHXY0

Infiltrāta apsaimniekošana: https://youtu.be/ihQcTDcHXY0

Biogāzes apsaimniekošana: https://youtu.be/g2W-Y2trdJ8

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja