ZAAO EKO laukumos riepu nodošana bez maksas

nolietotas riepas

Līdz ar ziemas sezonas noslēgumu SIA “ZAAO” atgādina, ka privātpersonām nolietotas vieglo automašīnu riepas ir iespējams nodot SIA “ZAAO” EKO laukumos bez maksas.

Veicot automašīnu apkopi pēc ziemas sezonas, tiek veikta arī to riepu nomaiņa. Lai nodrošinātu, ka nolietotās autoriepas nenonāk dabā, bet tiek nodotas pārstrādei, tādējādi taupot arī dabas resursus, SIA “ZAAO” aicina riepas nodot kādā no 21 ZAAO darbības reģionā esošā EKO laukuma.

Gada laikā no vienas pilngadīgas privātpersonas 4 vieglo automašīnu riepas ZAAO EKO laukumos pieņem bez maksas. Tāpat visos EKO laukumos no 2023. gada sākuma privātpersonām ir iespēja nodot arī kravas automašīnu un autobusu riepas, samaksājot 7,01 EUR/gab. Šāda veida riepas pirms vešanas uz EKO laukumu lūgums sadalīt vismaz 4 gabalos. Informācija par EKO laukumu adresēm, darba laikiem pieejama ZAAO tīmekļa vietnē, sadaļā “EKO laukumi”.

Juridiskām personām riepu nodošana ir maksas pakalpojums. Vieglo automašīnu riepas ir iespējams nodot EKO laukumos (2,50 EUR/gab.), kravas automašīnu un autobusu riepas (katru sadalītu vismaz 4 gabalos) iespējams nodot RAAC “Daibe” poligonā. Informācija par poligonā nododamiem atkritumu veidiem, darba laiku pieejama ZAAO tīmekļa vietnē, sadaļā “Atkritumu nodošana poligonā”.

Atgādinām, ka jebkuru riepu un citu atkritumu dedzināšana (ārpus rūpnieciskās dedzināšanas) ir aizliegta un nodara neatgriezenisku kaitējumu gan videi, gan cilvēku veselībai!

Informāciju sagatavoja
SIA “ZAAO” sabiedrisko atteicību vadītāja Inga Kovala Sēne