ZAAO Daibē uzsāk ceturtās atkritumu krautuves būvniecību

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) līdz ar būvdarbu līguma parakstīšanu tiek uzsākti ceturtās atkritumu krātuves būvniecības darbi.

Jaunās krātuves platība aizņems vairāk nekā 4 hektārus. Krātuve paredzēta 445 000 m3 atkritumu. Pie atkritumu krātuves tiks izbūvēts infiltrāta baseins un ugunsdzēsības baseins, kā arī tiks veikti piebraucamo ceļu būvdarbi. Projekta kopējais apbūves laukums 7,5 ha.

Būvdarbu izmaksas ir 2 587 863,59 EUR.

Sandris Apsītis un Gints Kukainis

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Nevis izgatavot, lietot, izmest, bet izgatavot ilgtspējīgas preces, kopīgi lietot, salabot, izmantot tās atkārtoti maksimāli ilgu laiku. Esam ceļā no lineāras uz aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu, kas prasa no katra no mums iedziļināšanos, rīcības pārvērtēšanu un ikdienas paradumu maiņu.

RAAC Daibe attīstām procesus vides prasībām atbilstošai atkritumu apsaimniekošanai, tomēr līdztekus arī nepieciešamas investīcijas jaunas atkritumu krātuves būvniecībai, jo aizvien sabiedrībā radām daudz noglabājamu atkritumu.

Eiropas direktīvas nosaka, ka līdz 2035.gadam noglabājamais atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma, kas vieš cerību, ka turpmāk kopā meklēsim un radīsim aizvien jaunus risinājumus jēgpilnai atkritumu pārstrādei, nevis investēsim atkritumu noglabāšanā. Ceram, ka jaunā atkritumu krātuve ietilpības ziņā būs pietiekama, lai šīs krātuves piepildīšanas laikā sabiedrība būtu mainījusi savus paradumus, atbildīgās valsts institūcijas radījušas atbilstošu normatīvo aktu regulējumu un mēs visi kopā 2035.gadā būtu sasnieguši ES direktīvās izvirzītos mērķus!”

Projekta būvdarbus veiks SIA “AIMASA”, būvuzraudzību SIA “MARČUKS”. Būvprojekta autors/ autoruzraugs ir SIA “CEĻU KOMFORTS”.

Uzziņai: RAAC Daibe sadzīves atkritumu pirmās krātuves piepildīšana uzsākta 2004.gadā, pabeigta 2014.gadā. Šobrīd atkritumi tiek noglabāti otrajā un trešajā krātuvē – otrajā sadzīves atkritumi, bet trešajā ražošanas atkritumi.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja