ZAAO aicina uz atbildīgu rīcību arī talkojot

padomi talkot gudri

SIA “ZAAO” aicina uz atbildīgu rīcību apkārtnes sakopšanas talku laikā. Arī talku laikā savāktos atkritumus ir iespējams šķirot, bet atkritumu un citu lietu dedzināšana krāsnī vai ugunskurā ir aizliegta.

Tradicionāli tieši pavasarī līdz ar dabas atmošanos mostas vēlme sakopt ne tikai savas mājas, bet dažādu talku ietvaros savest kārtībā arī publiskās vietas. Lielākā un plašākā iniciatīva, kurā ikviens ir aicināts uz līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, ir vislatvijas Lielā Talka, kas notiks jau šajā nedēļas nogalē, 22. aprīlī.

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” atgādina un aicina iedzīvotājus, kuri piedalīsies apkārtnes un arī savu pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas darbos, izmantot iespēju pārstrādei derīgos materiālus vākt atsevišķi un bez maksas nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas vietās jeb EKO laukumos vai EKO punktos.

ZAAO darbības reģionā šobrīd 20 EKO laukumos ir iespējams bez maksas nodot talku atkritumiem raksturīgo:

  • stikla iepakojumu – pudeļu un burku stiklu.Var būt ar korķiem, vāciņiem, bet bez šķidrumiem, cietiem piemaisījumiem;
  • vieglo iepakojumu – sausu kartonu, makulatūru (t.sk. kartona dzērienu iepakojumu); metāla priekšmetus un iepakojumu (t.sk. dzērienu bundžas, konservu kārbas, tukšus aerosola flakonus, pannas, katlus); polimēra atkritumus – pārtikas, kosmētikas, sadzīves ķīmijas iepakojuma kastes, kannas, pudeles un spaiņus (t.sk. PET dzērienu pudeles, transportējamās kastes), polietilēna plēves (siltumnīcu plēves, nečaukstošas plēves, iepirkuma un maizes maisiņus); polimēra puķu podus, grozus.  

Lai talkojot nesajūk, kas kurā maisā liekams, iesakām uz tiem veikt īpašas atzīmes.

Minētos materiālus uz EKO laukumu var nogādāt darba laikos, kas aplūkojami tīmekļa vietnē www.zaao.lv, sadaļā “EKO laukumi” , kā arī publiski pieejamos EKO punktos, kuru adreses pieejamas sadaļā “EKO punkti”.

Ja talkot esiet nolēmuši Lielās Talkas laikā, savāktie pārstrādei nederīgie atkritumi ir jānovieto pašvaldību ierādītajās vietās. Par apņemšanos talkot laicīgi jāinformē pašvaldības talkas koordinatoru, vienojoties par sadzīves atkritumu maisu un lielgabarīta atkritumu novietošanas vietu (informācija talkas.lv un pašvaldību tīmekļa vietnēs). 

ZAAO atgādina, ka plastmasas izstrādājumu, iepakojuma, nolietoto auto riepu, koka mēbeļu un citu priekšmetu dedzināšana krāsnī vai ugunskurā ir kaitīga jebkurā daudzumā! Zemā temperatūrā atkritumu sadegšana nenotiek pilnīgi, tā rezultātā rodas dažādi degšanas starpprodukti, kas piesārņo vidi. Redzamie atkritumi sadegot pārvēršas citos – neredzamos, bet daudz bīstamākos atkritumos, kas negatīvi ietekmē veselību. Kaitīgie ķīmiskie savienojumi nonāk elpceļos un agrāk vai vēlāk ar nokrišņiem arī augsnē, uz kokiem, krūmiem un zālājiem.

Atkritumiem nepilnīgi sadegot (oksidējoties), atmosfērā nonāk ogleklis, ogļūdeņraži, tostarp aromātiskie, un citas toksiskas vielas, kas ietekmē skābo lietu un toksisku gāzu veidošanos, veicina atklāto ūdens baseinu piesārņojumu. Arī atkritumu pelni piesārņo augsni un ūdeņus.

Atkritumu pilnīgu sadedzināšanu spēj nodrošināt tikai un vienīgi speciālas rūpnieciskās iekārtas, kur degšanas temperatūra sasniedz +1000 grādus un degšanas process tiek kontrolēts, kā arī sadedzināto atkritumu dūmgāzes tiek vairākkārt filtrētas.

Informācija par pareizu atkritumu šķirošanu pieejama www.zaao.lv, sadaļā “Padomi atkritumu šķirošanai”, bet par EKO laukumos nododamajiem atkritumu veidiem sadaļā “EKO laukumi” .

Dodoties dabā, atceries par principu – ko atnesi, to arī aiznes, lai Tavi radītie atkritumi nebūtu jāvāc citiem un tie nenodarītu kaitējumu dabai!

Par atbildīgu rīcību gan ikdienā, gan arī sakopšanās talkās!

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja