VVD Radiācijas drošības centrs sadarbībā ar Valmieras 2. vidusskolu izstrādā mācību materiālus

Radiācijas materiāli

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs kopā ar Valmieras 2. vidusskolu izstrādājuši mācību materiālus padziļinātas izpratnes veicināšanai par radiāciju 8.–12. klašu skolēniem.


Mācību materiālos ir prezentācija, kas skolēnus iepazīstina ar uzraudzības sistēmu radiācijas drošībā un VVD Radiācijas drošības centra galvenajiem uzdevumiem, informē par trīs aizsardzības pamatprincipiem un aizsardzības līdzekļiem, jonizējošā starojuma avotiem, radona gāzi, sagatavotību avārijām un informācijas nodošanu sabiedrībai. Prezentāciju papildina stāstījuma teksts, kas arīdzan būs pieejams skolotājam. Tāpat ir izveidota darba lapa skolēnu zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei, ko aizpildīt pēc nodarbības.


Valmieras 2. vidusskolā aktīvi darbojas dabaszinību un tehnoloģiju jomas skolotāji, kuri meklē dažādas iespējas, lai ieinteresētu un piesaistītu skolēnus mācīties STEM priekšmetus. Kopā ar skolēniem katru gadu apmeklēti Zinātnieku nakts pasākumi, iepazīstot iestādes un laboratorijas, kur ikdienā nav iespējams ielūkoties. Tāpat skolēni piedalās Jauno fiziķu skolas nodarbībās Rīgā, tā uzzinot jaunu informāciju, kuru skolēni var pielietot mācību stundās.


VVD Radiācijas drošības centra un Valmieras 2. vidusskolas kopīgais darbs pie radiācijas materiālu izstrādes aizsākās aptuveni pirms pusotra gada pēc skolotājas Zigitas Baldones dalības Jauno fiziķu skolas nodarbībā un izrādītās iniciatīvas.

Izveidotā mācību materiāla mērķis ir padziļināti pastāstīt skolēniem par radiācijas tēmu, jo šobrīd tai nedaudz pieskaramies 9. un 12. klases fizikas stundās, iepazīstinot skolēnus ar pašiem pamatiem, kas ir radiācija un kādi ir starojuma veidi. Materiālu centāmies veidot tā, lai to varētu izmantot arī ārpus fizikas nodarbībām, piemēram, audzināšanas stundās vai projektu nedēļu laikā,

stāsta Valmieras 2. vidusskolas fizikas, inženierzinību un datorikas skolotāja Z. Baldone.


Par sekmīgo sadarbību gandarīti ir VVD Radiācijas un drošības centra pārstāvji, rodot jaunu veidu, lai pildītu sabiedrības informēšanas funkciju.

Mediju un sabiedrības interese par radiāciju pēdējo gadu laikā ir augusi. Sabiedrības informēšanai ir gatavoti dažādi informatīvi bukleti, sniegtas intervijas medijiem, bet tagad arī pirmo reizi ir izveidojusies sadarbība ar skolu, kas priecē. Izstrādājot materiālus, Radiācijas drošības centra mērķis bija līdz šim skolā iegūtajām zināšanām par radiāciju piešķirt praktisko pusi – kur sastopamies ar radiāciju ikdienā un kā nepieciešamības gadījumā sevi pasargāt,

norāda VVD Radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska.

15. novembrī Valmieras 2. vidusskolas 8. un 12. klašu skolēni piedalījās izstrādāto materiālu izmēģināšanā praksē. Mācību stundas laikā VVD Radiācijas drošības centra inspektori novadīja praktisko darbu, kura laikā skolēni izmēģināja lietot radiācijas mēriekārtas, nomērīja dabisko fona līmeni un dažādu ikdienā sastopamu priekšmetu radiācijas līmeni. Pēc nodarbības skolēni sniedza atgriezenisko saiti, kas ir ļoti būtiska mācību materiāla kvalitātes nodrošināšanai.


VVD Radiācijas drošības centrs turpinās šo mācību materiālu skolēniem pilnveidot, kā arī aicinās to izmantot citās skolās. Plānots, ka materiāli par radiāciju interesentiem no izglītības iestādēm būs elektroniski pieejami nākamā gada sākumā Valsts vides dienesta tīmekļvietnē vvd.gov.lv.