Vispārējo pakalpojumu sniedzējus aicina piedalīties seminārā par to lomu darbā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē

Lai pārspriestu sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus, kā arī problēmas un iespējamos risinājumus situācijās saistītās ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Labklājības ministriju un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” 17. augustā organizē bezmaksas tiešsaistes apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem Vidzemē.

Seminārā aicināti piedalīties gan pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbinieki, interešu izglītības speciālisti, bērnu un jaunieši centru pārstāvji, gan policisti, sociālie darbinieki un citi speciālisti, kas darbojas vispārējo pakalpojumu jomā Vidzemē (mērķauditorija nav veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri). Apmācības organizētas, lai aktualizētu šo pakalpojumu sniedzēju nozīmi deinstitucionalizācijas procesā, pievēršot uzmanību situācijām, ar kādām tie var saskarties ikdienā pakalpojumu sniegšanā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Apmācībās paredzēts runāt par sabiedrībā valdošajiem aizspriedumiem par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī par audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju statusu un būtiskākajiem izaicinājumiem, ar ko tie saskaras. Tāpat tiks uzsvērtas starpinstitūciju sadarbības iespējas un to speciālistu loma, kuru iesaiste problēmsituāciju risināšanā ir īpaši nozīmīga atbalsta sniegšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Papildus tiks iezīmēts deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas progress Vidzemē.

Semināra norises laiks: 2021. gada 17. augusts no plkst. 10.00 – 17.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Reģistrēšanās līdz 13. augustam, aizpildot pieteikumu šeit. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Apstiprinātie dalībnieki saņems detalizētu pasākuma programmu un saiti uz semināru.

Papildu informācija: Ina Miķelsone, “Vidzeme iekļauj” vadītāja, tālr.: 29289487, .

Apmācības organizētas Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tās vadīs Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne.