Vienoti noteikumi sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

26. maijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, kapliču, reliģisko rituālu priekšmetu un tradicionālo konfesiju dievnamu saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties reliģiska organizācija, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālo konfesiju dievnams.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu no budžeta līdzekļiem var pretendēt:

  • sakrālais mantojums, kam ir pilsētvidei vai novadam raksturīga arhitektoniska vai vēsturiska vērtība;
  • sakrālais mantojums kā tūrisma objekts (t.sk. iekļauts tūrisma maršrutos), pieejams tūristiem un apmeklētājiem;
  • sakrālais mantojums, kas ir pieejams sabiedriskās dzīves un kultūras notikumu organizēšanai;
  • sakrālā mantojuma īpašniekam/valdītājam, kam ir sadarbība ar pašvaldību;
  • sakrālā mantojuma īpašniekam/valdītājam, kam ir nokārtotas visas saistības ar pašvaldību.

Finansiālu atbalstu var saņemt sakrālā mantojuma izpētei būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei, remontu darbu veikšanai, labiekārtošanai un uzturēšanai.

Sakrālā mantojuma saglabāšanai viena pieteikuma līdzfinansējuma apmērs nav lielāks par 15 000 EUR gadā.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 1. jūlija plkst. 17.00 elektroniski, e-pasts:   vai pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, vai pa pastu, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju, Valmieras Kultūras centra direktoru Tomu Upneru pa tālr. 26582825 vai e-pastu:  .

Noteikumi un veidlapas ir pieejamas šeit.