Vienotajos klientu apkalpošanas centros, arī Valmieras novadā, būs pieejami Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi

LDC pakalpojumi

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) sadarbībā pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā organizē pilotprojektu.

Ar 2024. gada jūliju tiks organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana VPVKAC telpās 1 – 2 reizes mēnesī, lai nodrošinātu iespēju klientiem – ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

Valmieras novadā šāda iespēja tiks nodrošināta Burtnieku, Brenguļu un Naukšēnu VPVKAC.

Burtnieku VPVKAC Jaunatnes ielā 15, Burtniekos, un Brenguļu VPVKAC “Kaimiņi”, Brenguļu pagastā, klātienes pieņemšana būs no augusta, bet Naukšēnu VPVKAC “Pagasta nams”, Naukšēnos, jau 12. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00.

LDC konsultanti būs pieejami 21 pašvaldību 53 VPVKAC (saraksts ar adresēm LDC tīmekļvietnē).

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai ar 2025. gadu šādu pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.

Pilotprojekts sāksies 2024. gada jūlijā un ilgs līdz šī gada beigām, informē VARAM.