Vienbalsīgi ievēlēti trīs Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieki

1.jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē ievēlēja Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekus. 1.jūlija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē, kas notika trīs stundas pirms ārkārtas domes sēdes, par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Baiku.

Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos vienbalsīgi ievēlēts Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Ričards Gailums.

Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos vienbalsīgi ievēlēts Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Jānis Olmanis.

Par Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos vienbalsīgi ievēlēts Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Guntis Gladkins.

Foto (no kreisās) Jānis Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Ričards Gailums