Vienā no divām Valmieras pansionāta ēkām konstatē saslimšanu ar Covid-19

Vienā no divām Valmieras pansionāta ēkām konstatē saslimšanu ar Covid-19

29.decembrī darba nespējā esošam Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāta “Valmiera” Rīgas ielā 55 darbiniekam saņemot pozitīvas Covid-19 analīzes, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) nekavējoties tika noteiktas kontaktpersonas, 2.janvārī testēti visi darbinieki un klienti. Vakar saņemot pēdējās testu atbildes, kopumā Covid-19 saslimšana apstiprināta 2 darbiniekiem un 15 klientiem. Darbiniekiem un klientiem, kuriem ir negatīvs tests, 8. janvārī tiks veikta atkārtota testēšana.

Pēc rezultātu saņemšanas, nekavējoties notika klientu grupēšana, lai saslimušos klientus nodalītu no nesaslimušajiem, veiktu telpu un virsmu papildu dezinfekciju un turpinātu personālam un klientiem drošu aprūpes nodrošināšanas procesu. Saslimšana klientiem šobrīd norit bez simptomiem ar vispārēju nogurumu vai ar viegliem simptomiem, divi klienti ar smagākām hroniskām blakusslimībām ir hospitalizēti. Par to informēti tuvinieki. Lai izvairītos no kontaktiem, pilna aprūpe un ēdināšana klientiem šobrīd tiek organizēta istabiņās, uz laiku ierobežota pārvietošanās pa koplietojamajām telpām, lai nenotiktu saslimušo klientu kontaktēšanās ar veselajiem. Personāls strādā ar visiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas vadlīnijās noteiktajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem. Klientus pastiprināti novēro medicīnas personāls, arī ārpus darba laika un brīvdienās, konsultējoties ar ģimenes ārstiem un Vidzemes slimnīcas medicīnas personālu. Saslimušajiem klientiem regulāri tiek mērīts skābekļa koncentrācijas līmenis asinīs, kā arī ķermeņa temperatūra. Paralēli visu laiku tiek sekots līdzi veselo klientu veselības stāvoklim. No pirmā saslimšanas gadījuma, notiek sadarbība ar SPKC.

Kopš pirmās ārkārtējās situācijas –13.marta, pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 ir noteikta karantīna – stingri drošības pasākumi, kuru laikā ir ierobežots apmeklējums trešajām personām. Kopš 9.novembra klientu saziņa ar tuviniekiem notiek tikai telefoniski. Pansionāts pieņem trešo personu sūtījumus tikai noteiktos laikos – otrdienās, ceturtdien no 9.00 – 16.00 un tiem jābūt dezinfekcijai paredzētos iepakojumos. Ja klientiem ir kādas īpašas vajadzības, tad tās, ievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus, sarūpē un nogādā sociālais darbinieks.

Pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 uzturas 58 klienti. Kopš 9.novembra atbilstoši Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas vadlīnijām pansionātā “Valmiera” Covid-19 testēšana klientiem tiek veikta 1 reizi mēnesī un 1 reizi nedēļā – darbiniekiem.

Covid-19 izplatības ierobežošanai Latvijā no 9. novembra līdz 7.februārim ir atkārtoti izsludināta ārkārtējā situācija ar jauniem, stingrākiem ierobežojumiem.