Vidzemnieki iepazīst sociālos pakalpojumus savā apkārtnē

Vidzemes iekļaujošā nedēļa

Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā no 26. septembra līdz 1. oktobrim, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu cilvēku.

Pasākumi notika Madonas, Cēsu, Valmieras, Alūksnes, Smiltenes un Valkas novados. Kopīgi ar atpazīstamiem dažādu amatu meistariem un entuziastiem tur aizvadītas meistarklases un darbnīcas, kurās savas prasmes un entuziasmu tālāk nodeva SIA “Ēdiendaris” dibinātāji – pavāru pāris Ēriks un Danija, uzņēmuma APLUSB.design mākslinieces, kafejnīcas “Rūsa” un Mākslas telpas “MALA” pārstāves Alise Ķīnasta, Elīna Krēsliņa un Monika Spiridona, metālmākslinieks un juvelieris Juris Leitāns, māksliniece Līga Dzene no radošās mājas “Mežsētas”, amatniece Sandra Valaine, zīmola “ZĪLE” dibinātāja Aiva Zīle, grafiti pazinējs un lietpratējs, karikatūru meistars Kristaps Auzenbergs, spēkavīrs un sporta entuziasts Didzis Zariņš, SIA “Vaidavas Keramiste” pārstāvji un daudzi citi dažādu arodu pratēji.

Šāds pasākumu kopums notika pirmo reizi un to organizēja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu izpratni par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāku gadu garumā pašvaldības intensīvi strādā pie tā, lai attīstītu vietējo infrastruktūru un sociālos pakalpojumus, kas veicinātu cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgu dzīvi un arī iekļaušanu. Tomēr ne visi sabiedrības pārstāvji zina un izprot, kas noris viņu apkārtnē. Iekļaujošās nedēļas laikā caur dažādām kopīgām un radošām nodarbēm gan bērni, gan pieaugušie varēja uzzināt vairāk.

“No katra paša ir atkarīga viņa vēlme vai nevēlēšanās pieņemt to, kas nav pazīstams, saprotams, šķiet savāds vai dažiem pat nepareizs. Dažkārt cilvēki veido savus priekštatus, pat nezinot apstākļus, procesus un iemeslus. Šis un turpmākie šādi pasākumi kalpo par pamudinājumu iepazīt līdz šim nezināmo – atnākt, aprunāties, kopīgi padarboties ar cilvēkiem, saprast un līdz ar to būt pieņemošākiem pret ikvienu no apkārtējiem,”

uzsver projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone.

Vidzemes iekļaujošā nedēļa rosinājusi arī tās dalībniekus domāt, kā viņi varētu iesaistīties un, iespējams, pat dalīties ar savām īpašajām prasmēm. Vairāki no pasākumu apmeklētājiem izrādīja interesi darboties arī turpmāk, kopīgi uzcepot piparkūkas vai veidojot dažādus rokdarbus.

Plānots, ka līdzīgi pasākumi tiks īstenoti arī nākamajā gadā. Vairāk par pasākumiem var uzzināt Vidzemes iekļaujošās nedēļas mājas lapā: ieklauj.vidzeme.lv.

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Vidzeme iekļauj - ESF

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa
Vidzemes plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: