Vidzemes slimnīcas komandu papildina 11 vispārējās aprūpes māsas

Vidzemes slimnīcas komandu papildina 11 vispārējās aprūpes māsas

Vidzemes slimnīca lepojas un izsaka lielu paldies visiem 11 medicīnas asistentiem, kas ieguvuši profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju. Māszinību studiju programmas ietvaros darbam slimnīcā ir sagatavotas māsas, kas apguvušas labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai.

Maira Šlujeva, Vidzemes slimnīcas jaunā māsa Reanimācijas un anestēzijas nodaļā: “Savu pirmo izglītību un saskarsmi ar medicīnu es ieguvu strādājot kā podologs. Bet to, ka vēlos sevi attīstīt padziļinātāk medicīnā un būt tuvāk pacientiem, lai sniegtu neatsveramu atbalstu grūtos dzīves brīžos, sapratu studiju praksē Valsts apdegumu centrā un ķirurģiskās infekcijas klīnikā, kā arī esot blakus tuvam cilvēkam viņa pēdējos dzīves mēnešos – tāpēc izvēlējos uzsākt jaunu mācību ciklu. Uzskatu, ka ikvienam medicīnas darbiniekam ir jāattīstās un jāpilnveidojas visas dzīves garumā.“

Jaunās nozares profesionāles visā studiju laikā sastapās un apguva zināšanas ar dažādu mācību metožu palīdzību – lekcijām, semināriem, pētnieciskiem projektiem, grupu darbiem un problēmsituāciju analīzēm. Māsas arī apguva iemaņas ar modernu simulāciju tehnoloģiju palīdzību, tādā veidā tika iegūtas zināšanas par dažādām manipulācijām – vēnu punkcijas, injekcijas, zondēšana, elpošanas un dzirdes sistēmas pārbaudes, mākslīgā elpināšana, šuvju uzlikšana u.c. Neizpalika arī sarežģītas ķirurģiskas manipulācijas un pat simulētu dzemdību pieņemšana. Visas šīs praktiskās simulācijas palīdzēja apgūt klīniskās prasmes un darbu komandā, lai saskarsmē ar reāliem pacientiem māsas jau būtu zinošas.

Kopumā desmit māsas diplomus ieguva Rīgas Stradiņa universitātē un viena Latvijas Universitātē. Absolventes sveica arī Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andis Krūmiņš, kas teica paldies par viņu uzņēmību un drosmi, kā arī uzsvēra, ka medicīna noteikti ir tā nozare, kur zināšanas jāapgūst visa mūža garumā. A. Krūmiņš arī izteica pateicību Vidzemes slimnīcas vadības personālam, kas absolventes atbalstīja visā mācību periodā un neļāva padoties.  

Informāciju sagatavoja

Agnija Upīte,
SIA “Vidzemes slimnīca”