Vidzemes slimnīcai Atzinības raksts konkursā “Zelta ķivere 2021”

Vidzemes slimnīca Valmierā

Vidzemes slimnīca saņēmusi Valsts darba inspekcijas Atzinības rakstu darba aizsardzības labās prakses balvas konkursā “Zelta ķivere 2021”.

Uzņēmums šajā konkursā piedalījās pirmo reizi, prezentējot beidzamo gadu laikā veiktos darba vides uzlabojumus ergonomikas jomā, kas atvieglo ne tikai darbinieku ikdienu, bet arī pacientu pavadīto laiku slimnīcā.

“Par mūsu veiksmes faktoriem,” stāsta Vidzemes slimnīcas darba aizsardzības vecākā speciāliste Dagnija Baldiņa, “tika nosaukti: vadības atbalsts un vēlme ieviest jaunas tehnoloģijas un uzlabot darba vidi, darbinieku apmierinātība ar veicamo darbu, zinošs, prasmīgs, atbildīgs un atsaucīgs personāls, kā arī ERAF un Nacionālā veselības dienesta finansiālais atbalsts.”

D. Baldiņa atzīst, ka tik atzinīgi novērtētais ieguldījums ergonomiskā darba vidē dod motivāciju nākamgad atkal piedalīties konkursā un cīnīties par galveno balvu – Zelta ķiveri. “Esmu pārliecināta,” viņa uzsver, “ka pastāvīgi uzlabojot darba apstākļus, mēs uzlabojam arī ikviena darbinieka dzīves kvalitāti, ļaujot darbiniekiem pēc darba pilnvērtīgi atpūsties un baudīt dzīvi, nevis ārstēt gūtās traumas vai arodslimības.” D. Baldiņa vēl piebilst, ka  no visiem konkursa dalībniekiem Vidzemes slimnīca bijusi vienīgā ārstniecības iestāde, un konkursa tiešraides moderators Uģis Joksts visam slimnīcas personālam vairākkārt izteicis īpašu pateicību par smago darbu pandēmijas apstākļos.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru regulāri organizē Eiropas Labas prakses balvu darba aizsardzības jomā. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, 2021. gadā Eiropas informatīvās kampaņas “Strādā gudri, nevis smagi” ietvaros labas prakses balvas konkursa laikā tika meklēti Latvijas uzņēmumu labas prakses piemēri, kas aktīvi novērš ergonomiskos darba vides riska faktorus un pielāgo darba vietas darbiniekiem ar balsta un kustību sistēmas slimībām, kuras var nebūt saistītas ar darbu.