Vidzemes slimnīcā uzsākta NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves otrā kārta

Kopš janvāra beigām iedzīvotāji medicīnisko palīdzību saņem pārbūvētajā Vidzemes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) un pacientu uzņemšanas nodaļā.

Bet, ejot pa pirmā stāva gaiteni, telpās, kur agrāk atradās Vidzemes Rehabilitācijas centrs, dzirdama būvnieku rosīšanās. Tas nozīmē, ka uzsākta nodaļas pārbūves projekta otrā kārta. Tās laikā nodaļa tiks paplašināta, mainīta telpu konfigurācija un izbūvēti individuālie izolācijas boksi hospitālo infekciju ierobežošanai. To nepieciešamību īpaši parādīja kovida laiks, kad jau uzņemšanā vajadzēja izolēt iespējami inficētos no pārējiem pacientiem.

Pārbūvēta tiks arī Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļa, to paplašinot un iekārtojot individuālos izolatorus atbilstīgi epidemioloģiskajām prasībām, kā arī rūpējoties par ergonomisku un ērtu darba vidi personālam.

“Projekta mērķis,” komentē Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “ir paaugstināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mūsu slimnīcā ārkārtējo situāciju gadījumos, attīstot NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas nodaļas infrastruktūru. Beidzamo trīs četru gadu pieredze pierādīja, ka Pacientu uzņemšanas un arī Reanimācijas nodaļas kļuvušas par šaurām augošajai pacientu plūsmai un neatbilst epidemioloģiskajām prasībām. Projektu pabeidzot, būsim veikuši būtisku ieguldījumu slimnīcas stratēģiskajā attīstībā.”

Pārbūves projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Nams”, būvdarbus veic SIA “Aimasa”.

Abu nodaļu pārbūves darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Pārbūves darbi un iekārtu iegāde tiek veikta Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/006 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 66,16 % apmērā, 11,67 % ir valsts budžeta finansējums, bet 22,17 % – Vidzemes slimnīcas līdzfinansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila, Vidzemes slimnīca