Vidzemes slimnīca sveic skolēnus par panākumiem dabaszinībās

Karoga svētki Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

Vidzemes slimnīca ar prieku saņēma Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas (VPVĢ) ielūgumu pēc Covid-19 laika pārtraukuma atkal piedalīties tradicionālajos Karoga svētkos. Tajos sveicam skolēnus, kuri guvuši panākumus mācību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, pierādot savas lieliskās zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā – zinībās un gudrībās, kādas nepieciešamas, lai apgūtu arī mediķa profesiju.

Šogad Vidzemes slimnīcas apsveikumu valdes locekļa Anda Krūmiņa personā saņēma 12.b klases skolniece Elīza Bediķe (attēlā no kreisās) un 12.c klases skolniece Ance Ozola, kuras ar panākumiem piedalījušās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs sadaļā “Bioloģija/Medicīnas zinātnes”.

Kā apsveikuma uzrunā teica A. Krūmiņš, slimnīcas kolektīvs lūkojas pēc jauniem un izglītotiem kolēģiem, tāpēc atbalsta dabaszinību apguvi un skolēnus, kuri to dara ar panākumiem. Jaunākais piedāvājums un atbalsta pasākums – vidusskolu beigušajiem noslēgt sadarbības līgumu ar Vidzemes slimnīcu, saņemt slimnīcas maksātu stipendiju un pēc trīs gadu studijām medicīnas koledžā apgūt radiologa asistenta profesiju. Darbs Diagnostiskās radioloģijas nodaļā garantēts, laba alga un sociālās garantijas – arī.

Pirms 11 gadiem noslēgtais sadarbības līgums starp Vidzemes slimnīcu un VPVĢ paredz rosināt skolēnu interesi par mediķa profesiju un stimulēt dabaszinību priekšmetu mācīšanos.

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila, Vidzemes slimnīca

Foto autore: Sandra Gredzena (VPVĢ)