Vidzemes slimnīca saņem Atzinību par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem darbiniekiem

Vidzemes slimnīca Valmierā

Vidzemes slimnīca saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Atzinību konkursa “Līdzsvara balva 2021” nominācijā “Atbalsta pasākums darbinieku garīgās un fiziskās  veselības un labsajūtas veicināšanai”.

Kā stāsta Vidzemes slimnīcas Personāla vadības daļas vadītāja Sanita Kandele, konkursam tika pieteikts pasākumu komplekss personāla psiholoģiskajam atbalstam. “Jau otro gadu strādājot pandēmijas apstākļos,” skaidro S.Kandele, “paaugstināta stresa ikdienā ar pārmērīgu darba slodzi, sasirgušo kolēģu aizvietošanu, virsstundām, pārceltiem un atsauktiem atvaļinājumiem, daudzi medicīnas darbinieki jūtas izdeguši vai ir uz izdegšanas robežas. Lai noturētu mūsu sniegto veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, pašiem mediķiem jābūt fiziski un emocionāli veseliem. Tāpēc analizējām psihoemocionālos darba vides riska faktorus un veicām to novēršanas vai samazināšanas pasākumus.”

Personāla darba apstākļu uzlabošanā būtiska loma ir nodaļu pārbūvei, veidojot drošu, ergonomisku vidi un iegādājoties jaunas iekārtas un tehnoloģijas. Taču tikpat svarīgs ir psihoemocionālais atbalsts. “Beidzamajos gados,” precizē darba aizsardzības vecākā speciāliste Dagnija Baldiņa, ”veicām virkni pasākumu šī atbalsta paplašināšanai. Tika papildināts darbinieku “labumu groza” saturs ar vērtīgākām veselības apdrošināšanas polisēm, darbiniekiem bija pieejamas darba devēja apmaksātas vakcīnas pret gripu un Covid-19, amatiem, kam tas iespējams, sakārtojām attālināta darba vidi, ar jauno koronavīrusu sasirgušie saņēma materiālo pabalstu, darbiniekiem pieejami Rehabilitācijas centra speciālistu, t.sk., klīniskā psihologa, bezmaksas pakalpojumi un konsultācijas, darba devēja apmaksāti Valmieras peldbaseina apmeklējumi, regulāri nosūtīti atgādinājumi darbiniekiem, kā uzlabot savu ikdienas pienākumu veikšanu, izmantojot palīgierīces, sniegtas konsultācijas nodaļās komunikācijas uzlabošanai ar pacientiem un viņu tuviniekiem un vēl un vēl.” 

“Saņemtā Atzinība,” uzsver S. Kandele, “apstiprina, ka esam uz pareizā ceļa, palīdzot saviem darbiniekiem uzturēt fizisko un psihoemocionālo veselību, apstiprinot, ka mūsu pasākumi un iniciatīvas ir novērtētas,  kā arī dod stimulu vēl vairāk rūpēties par strādājošo labbūtību!”

LDDK konkursam iesniegtā iniciatīva “Psihoemocionālā atbalsta mehānismi Vidzemes slimnīcas darbiniekiem, atrodoties “frontes līnijā”” piedalījās 28 uzņēmumu konkurencē.

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila, Vidzemes slimnīca