Vidzemes slimnīcā pabeigta neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves pirmā kārta

Attēlā (no kreisās): Elita Staune, Vidzemes slimnīcas projektu vadītāja, Sandris Apsīts, SIA “Aimasa” valdes priekšsēdētājs, Karīna Krūmiņa, SIA “Aimasa” projektu vadītāja, Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Jau februāra sākumā iedzīvotāji, kuri griezīsies pēc medicīniskās palīdzības Vidzemes slimnīcā, to saņems pārbūvētajā neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) un pacientu uzņemšanas nodaļā.

Pēc pārbūves ir pilnveidota nodaļas infrastruktūra – pacientu un personāla ērtībām funkcionāli iekārtota vide, pieejamas četras labiekārtotas apskates telpas, manipulāciju telpas, no pārējiem pacientiem atdalīts un paplašināts traumpunkts. Pārbūves darbos un telpu aprīkojumā izmantoti energoefektīvi un mūsdienīgi risinājumi, apgaismojums ar sensoriem, cilvēkiem ratiņkrēslos pielāgota vide, apmeklētāju papildu drošībai gar gaiteņa sienām kalpo gari rokturi. Ārkārtas situācijām un ievērojamam pacientu pieplūdumam gaiteņa sienās ierīkotas papildu konsoles, kas ļauj sniegt pirmo palīdzību pacientam turpat gaitenī, pieslēdzot visas nepieciešamās iekārtas un aparātus.

Projekta ietvaros iegādātas arī jaunas tehnoloģijas un iekārtas, t.sk., bezēnu operāciju lampas, iebūvētās mēbeles, ergonomiski torņi monitoriem.

“Ar šo esam pabeiguši nodaļas pārbūves pirmo kārtu, kas ir daļa no lielāka projekta. Tajā atbilstoši pieaugošajai pacientu plūsmai un epidemioloģiskajām prasībām plānots pārbūvēt un paplašināt ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu, bet arī reanimācijas-anestezioloģijas nodaļu. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mūsu slimnīcā ikdienā un ārkārtējo situāciju gadījumos,”

komentē Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs.

NMP un pacientu uzņemšanas nodaļai pārceļoties uz pārbūvētajām telpām, turpināsies projekta otrās kārtas realizācija. Tās laikā nodaļa tiks paplašināta, izbūvējot individuālos boksus hospitālo infekciju ierobežošanai.

Pārbūves projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Nams”, būvdarbus veic SIA “Aimasa”.

Pārbūves darbi un iekārtu iegāde tiek veikta Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/006 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 66,16% apmērā, 11,67% ir valsts budžeta finansējums, bet 22,17% – Vidzemes slimnīcas līdzfinansējums.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds