Vidzemes slimnīcā noteikta Gada struktūrvienība

Gada nogalē Vidzemes slimnīcā tradicionāli tiek noteikta “Gada struktūrvienība”, izvērtējot nodaļas darbu, ņemot vērā darbinieku profesionālo veikumu un sasniegumus, kā arī iesaistīšanos uzņēmuma pasākumos un atbalstu attīstības iniciatīvām.

Par “Gada struktūrvienību 2021” tika atzīta Terapijas nodaļa 2. Pamatojums – šī nodaļa drosmīgi pirmā uzņēma Covid-19 pacientus un turpina viņus ārstēt visu vīrusu izplatības laiku, veiksmīgi organizēja nodaļas darbu, mobilizēja un motivēja kolēģus darbam jaunajos epidemioloģiskajos apstākļos, atrada laiku un prasmīgi apmācīja un iedrošināja citu profilu kolēģus Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē, atsaucīgi iesaistījās sabiedrības informēšanā un izglītošanā par vēlamo uzvedību pandēmijas laikā.

Savukārt Terapijas nodaļa 1, kas Covid-19 pacientu pieplūduma laikā tika pārprofilēta un strādāja ar Covid-19 pacientiem, saņēma īpašu Pateicību. Tā izteikta par atsaucību un prasmi iesaistīties Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē, par prasmīgu nodaļas darba organizāciju un darbinieku mobilizēšanu darbam jaunajos epidemioloģiskajos apstākļos.

Sveicot apbalvotās nodaļas, valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs izteica gandarījumu par darbinieku veikumu, uzteica personāla atbildīgo un profesionālo darbu un novēlēja gaišus tuvojošos svētkus, veselību un prieku pašiem un tuviniekiem.

Attēlā (no kreisās): valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, Terapijas nodaļas 2 virsmāsa Iveta Bērziņa, ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa, Terapijas nodaļas 2 virsārste Anna Mironovska, Personāla vadības lietu vadītāja Sanita Kandele un valdes loceklis Andis Krūmiņš.

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila, Vidzemes slimnīca.