Vidzemes slimnīca – “Labākais darba devējs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kategorijā”

Vidzemes slimnīca – “Labākais darba devējs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kategorijā”

Vidzemes slimnīca saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) apbalvojumu – “Labākais darba devējs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kategorijā 2022”.

Svinīgā pasākumā Prezidenta pilī tika izteikta atzinība un novērtēti labākie darba devēji, kuri spējuši paveikt vairāk, snieguši ieguldījumu darbinieku darba vides uzlabošanā, sekmīgi īstenojuši sociālo dialogu, ilgtspējas principus, kā arī snieguši atbalstu Ukrainai.

“Katrs gads mūsu slimnīcai izvēršas īpašs. Taču šis iezīmīgs ar pavisam desmit apbalvojumiem un atzinībām, ko esam saņēmuši par paveikto gan veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, gan atbalstot savus darbiniekus, veidojot mūsdienīgu un drošu darba vidi un apstākļus. Ir gandarījums, ka tiek novērtēti mūsu centieni darboties kā atbildīgam uzņēmumam, kam svarīgi ilgtspējīgi mērķi. Par to veiksmīgu izpildi liels paldies visiem darbiniekiem. Viņu apzinīgais un atbildīgais darbs palīdz piepildīt mūsu slimnīcas misiju – būt par drošāko atbalstu veselības aprūpē,”

apbalvojumu komentē Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs.

“Šis apbalvojums uzskatāms par teju nozīmīgāko no visiem, ko Vidzemes slimnīca šogad saņēmusi. Tas apliecina, ka ambiciozie mērķi, kurus esam izvirzījuši, atbilst labās prakses principiem, rūpējoties gan par uzņēmuma attīstību ilgtermiņā, gan par darbinieku labbūtību,”

uzsver Vidzemes slimnīcas personāla vadības lietu daļas vadītāja Sanita Kandele.

LDDK gada balva kā tradīcija tika iedibināta 2014. gadā, lai godinātu uzņēmīgākos un sociāli atbildīgākos darba devējus. LDDK Gada balva ir augsts novērtējums sociāli atbildīgam uzņēmējam, kas ar savu piemēru veicina uzņēmējdarbības un darba devēju reputācijas paaugstināšanos.

Vidzemes slimnīca – “Labākais darba devējs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kategorijā”
Attēlā: balvu Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Uģim Muskovam pasniedz LR Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila
SIA “Vidzemes slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste