Vidzemes slimnīcā izglīto pacientus par drošu uzturēšanos slimnīcā

Eiropas Komisija norāda, ka 8-12% stacionēto pacientu ārstēšanās laikā gūst kaitējumu. Dati liecina, ka 50%-80% medicīnas negadījumu ir novēršami, veicot gadījumu analīzi un atrodot kļūdu pirmcēloni1. Lai izglītotu pacientus par drošu uzturēšanos slimnīcā un skaidrotu tās principus, Vidzemes slimnīca uzsāk informatīvu kampaņu, iesaistot tajā visu ārstniecības personālu.

Kvalitātes vadības daļas vadītāja Inga Zariņa skaidro: “Ārstniecības praksē ir novērojami gadījumi, kad pacients, atrodoties ārstniecības iestādē, var gūt kādu kaitējumu, jo  pat vislabākais  ārsts, veicot darba pienākumus ar vislielāko atbildības sajūtu, nav pasargāts  no kļūdām, kā arī  slimnīcas vide pati par sevi jau tiek  definēta kā paaugstināta riska, kur  katrs pacients var būt infekcijas slimību nēsātājs vai inficēts.  Katru negadījumu mēs izvērtējam un analizējam, lai to varētu novērst kopējā sistēmā. Pacientu drošība ir nepārtraukts process, tiecoties aktīvi atpazīt visus apstākļus un situācijas. Lai aktīvāk informētu arī pacientus līdzdarboties šajā sadarbības procesā, šomēnes mēs, iesaistot visu ārstniecības personālu, uzsāksim informatīvo kampaņu, kuras mērķis ir iestrādāt ilgtermiņa sistēmas uzlabojumus, lai maksimāli mazinātu negadījumu skaitu, pacientiem atrodoties stacionāra nodaļās.”

Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, procesā ir iesaistīti daudzi speciālisti, tas rada komunikācijas un informācijas kļūdu iespējas. Visām zālēm ir blaknes, bet jebkurai manipulācijai vai operācijai var būt sarežģījumi. Visi šie aspekti norāda uz to, cik dinamiska un riskanta ir veselības aprūpe, pat ja sistēma izstrādāta, lai veicinātu kvalitatīvus un drošus pakalpojumus. Tikai iesaistot un izglītojot pacientus, ir iespējams panākt maksimāli mazāku kaitējumu skaitu. Pacientiem jāapzinās, ka viņu pašu līdzdalība ir obligāta. Uzsākot informatīvo kampaņu, Vidzemes slimnīcā pacienti tiks izglītoti gan par pareizas informācijas sniegšanu, iestājoties slimnīcā, gan nosacījumiem, kam jāpievērš uzmanība, izrakstoties no slimnīcas. Pacientiem ir jāņem vērā arī visi apstākļi saistībā ar profilakses pasākumiem, kas attiecas gan uz trombozi, gan izgulējumiem, gan iespējamiem kritieniem. Slimnīcas sociālajos medijos tiks publicētas rekomendācijas un ieteikumi, kas ikvienam jāņem vērā, atrodoties slimnīcas stacionārā. Katrā nodaļā arī būs pieejami informatīvie materiāli par visiem ieteicamajiem drošības noteikumiem, kā arī ārstniecības personāls varēs par tiem sniegt skaidrojošu informāciju.

Par Vidzemes slimnīcu:
Vidzemes slimnīca ir ceturtā līmeņa daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību un tās galvenie darbības veidi ir stacionārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. 74,07% Vidzemes slimnīcas kapitāla pieder Valmieras novada pašvaldībai, 25,03% – Valkas novada pašvaldībai un 0,9% – Rīgas Stradiņa universitātei. 2025. gadā apritēs 50 gadi kopš Vidzemes slimnīca pirmo reizi vēra durvis pacientiem Valmierā, Jumaras ielā 195.

Informāciju sagatavoja:
AGNIJA UPĪTE 
SIA “Vidzemes slimnīca”
Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste
Tālr.: +371 28615505
E-pasts: