Vidzemes slimnīca iegūst ģimenei draudzīgas darba vietas statusu

Vidzemes slimnīca Valmierā

Vidzemes slimnīca ir ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto statusu, kas sekmē tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša. Šāds statuss apliecina, ka darba devējs balstās ne tikai uz likumdošanā noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, bet arī uz papildus iniciatīvām, kas ļauj rūpēties par visu darbinieku privātās un profesionālās dzīves harmoniju.

“Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu. Nereti darbinieki vairāk enerģijas velta profesionālai pienākumu izpildei, tādējādi darba un ģimenes dzīves savienošana kļūst sarežģīta. Mēs ticam, ka veselīgs līdzsvars starp profesionāliem darba pienākumiem un ģimenes dzīvi ir viens no svarīgākiem labklājības elementiem. Tādēļ rūpes par mūsu darbiniekiem ir viens no svarīgākiem mērķiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu savas iestādes darbību,” norāda Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs.

2018. gadā Vidzemes slimnīca pirmo reizi saņēma Labklājības ministrijas apliecinājumu “Ģimenei draudzīgs komersants”. Šo gadu laikā ir veikti daudzi jauni uzlabojumi, kas vēl vairāk ir vērsti uz ģimeņu un ikviena darbinieka labklājības nodrošināšanu. Apliecinot slimnīcas vadības izpratni par ģimeni kā vērtību, darbiniekiem ir izveidots “labumu grozs”, tas iekļauj dažādus pabalstus un kompensācijas, piemaksas, brīvdienas un papildatvaļinājumus. Darba devējs piedāvā saviem darbiniekiem arī daudzveidīgas darba formas: attālināts darbs, elastīgs darba laiks, nepilns darba laiks un maiņu darbs, slimnīcā sistemātiski tiek īstenoti dažādi veselības veicināšanas pasākumi, kas pieejami gan darbiniekiem, gan viņu ģimenēm. Uzņēmums piedāvā plašu atbalstu mentālās veselības stiprināšanas jomā. Rūpējoties par veselīgu dzīvesveidu, iekārtoti velosipēdu novietošanas stendi.

“3. jūnijā apritēs divi gadi, kopš programmas atklāšanas, kad pirmie darba devēji pievienojās programmai un ieguva statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Patiesi priecājamies, ka programmas dalībnieku loks paplašinās, šobrīd apvienojot jau 205 darba devējus. Ievērojamu savu dzīves daļu mēs veltām darbam, tādēļ ir svarīgi, ka  darba vide  iekļauj darbinieku gaidas un vajadzības. Mēs redzam, ka arvien vairāk darba devēji ņem vērā darbinieku vajadzības un rūpējas gan par darbinieku labbūtību, gan privātās dzīves līdzsvaru, kas ir būtiski aspekti ceļā uz laimīgas sabiedrības konceptu,”  stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Informāciju sagatavoja
Agnija Upīte
SIA “Vidzemes slimnīca”
Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste