Vidzemes slimnīca apliecina, ka viena no augstākajām vērtībām ir tās darbinieki

Gada noslēgumā, klātesot vairākiem nodaļu vadītājiem un slimnīcas valdei, oficiāli tika parakstīts jaunais Darba koplīgums, kura mērķis ir uzlabot slimnīcā darba attiecību kvalitāti. Tā ir vienošanās starp darba devēju un darbinieku arodbiedrību vai darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem. Jaunais Darba koplīgums ietver ļoti daudzus uzlabojumus un papildinājumus, kas ievērojami uzlabos darbinieku labbūtību.


Jauno Darba koplīgumu par ļoti labu ir arī atzinusi Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Latvijas Māsu arodbiedrība norādīja, ka Vidzemes slimnīcas darbinieku bonusu sistēma ir ļoti motivējoša un ir viens no svarīgākiem darbinieku piesaistes mehānismiem laikā, kad medicīnas darbinieku Latvijā katastrofāli trūkst.


“Vidzemes slimnīcā strādā vairāk nekā 750 darbinieki, un mēs noteikti vienmēr iestāsimies par saviem darbiniekiem un augstu novērtēsim viņu darbu gan kopējā veselības nozarē, gan individuāli katra pacienta labsajūtas atgūšanā. Ne velti jaunajā slimnīcas stratēģijā esam iekļāvuši vīziju, kura nosaka, ka vēlamies būt drošākais un inovatīvākais veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs un labākais darba devējs Latvijā. Esam noteikuši augstus mērķus un kopā ar visu kolektīvu vēlamies arī tos sasniegt,” uzsver Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs.


Būtiskākās garantijas, kuras ir iekļautas jaunajā Darba koplīgumā ir: iespējas saņemt atvaļinājumus, papildatvaļinājumus, brīvas dienas, sociālās garantijas veselības un darba traumu gadījumos, dažādus pabalstus, atbalsta kompensāciju iespējas, apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas, redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācijas, atrunātas attālinātā darba iespējas, vienotu darba apģērbu un piemērotu darba apavu nodrošinājumu, kā arī darbinieku veselības apdrošināšanu.

Informāciju sagatavoja:

Agnija Upīte