Vidzemes slimnīca aicina pacientus piedalīties pacientu pieredzes mērījumā

Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīca aicina pacientus izteikt viedokli par savu pieredzi, atrodoties slimnīcā, un pēc atrašanās stacionārā aizpildīt PREM mērījumu, kas ļauj novērtēt to, cik pacientorientēta ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ārstniecības iestādē.

Vidzemes slimnīca kopš pagājušā gada aktīvi veic pacientu ziņotās pieredzes mērījumus (PREM), kas palīdz izvērtēt pacientu pieredzi, atrodoties slimnīcā. Mērījumus izmanto, lai no pacientu atsauksmēm noskaidrotu pacienta prioritātes un stiprinātu pacientorientētu veselības aprūpi, koncentrējoties nevis uz pieredzi, kas saistīta ar noteiktas slimības ārstniecību, bet gan uz vispārējo pieredzi, piemēram, personāla attieksmi, ārstniecības iestādes vidi, pacienta cieņas un viņa vajadzību respektēšanu u.tml. PREM aptauju pacienti saņem pēc tam, kad viņi tiek izrakstīti no slimnīcas un viņiem ir iespēja to aizpildīt 30 dienu laikā. Līdz šim tikai aptuveni 17% no visiem pacientiem, kas bija piekrituši to aizpildīt, fiziski to arī aizpildīja, tāpēc slimnīca aicina pacientus aktīvāk izmantot šo iespēju un sniegt atgriezenisko saiti par savu atrašanos stacionārā.