Vidzemes slimnīca aicina pacientus novērtēt pieredzi

Aicina pacientus novērtēt savu pieredzi

1. martā Vidzemes slimnīca uzsāka poliklīnikas pacientu pieredzes novērtēšanu. Pacientiem, kuri devuši savu piekrišanu* iesaistei aptaujās, pēc ārsta konsultācijas apmeklējuma tiek nosūtītas SMS ar aptaujas saiti. Aptauja ir pilnīgi anonīma, tāpēc pacientiem nav jāuztraucas par to, ka sniegtais vērtējums varētu ietekmēt viņu poliklīnikas apmeklējumus nākotnē. Iegūtie dati tiks analizēti apkopotā veidā, lai noskaidrotu pozitīvas/negatīvas tendences attiecībā uz atsevišķiem pakalpojumiem un pieredzi poliklīnikā kopumā. Tas palīdzēs mums mainīt situāciju un uzlabot savu pacientu pieredzi.

Pacientu pieredzes novērtēšanu uzsākām par ārstu/speciālistu konsultācijām. Pakāpeniski aptauju tvērums tiks paplašināts uz izmeklējumiem, dienas stacionāra un NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pacientiem.

Ļoti aicinām pacientus dot savu piekrišanu aptauju saņemšanai. Tāpat aicinām pacientus aizpildīt aptauju par savu iepriekšējo apmeklējumu un nebūt pārsteigtiem par atkārtotu saites saņemšanu pēc kārtējā apmeklējuma, jo mums būtiski ir saņemt novērtējumu par katru sniegto pakalpojumu.

Ceram uz atsaucību un iesaisti, jo mums rūp jūsu viedoklis!

*Pacientiem, ierodoties poliklīnikā, tiek iedota anketa, kurā viņi var atzīmēt savu piekrišanu gan komunikācijai, gan dalībai pacientu aptaujās. Savu piekrišanu pacients atsaukt var jebkurā brīdī.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Tiltiņa, Vidzemes slimnīca