Vidzemes plānošanas reģions piedāvā idejas jauniem mobilitātes risinājumiem lauku teritorijās

Lai iedrošinātu iedzīvotāju kopienu pārstāvjus, kā arī vietēja un nacionāla līmeņa pārvaldes speciālistus testēt jaunus mobilitātes risinājumus attālās lauku teritorijās, Vidzemes plānošanas reģions izveidojis video stāstu, kurā, izdzīvojot lauku iedzīvotāju ikdienas gaitas, tiek piedāvāti trīs alternatīvas pārvietošanās veidu piemēri – kopienas auto, transports pēc pieprasījuma un velosipēds, t.sk. elektrovelosipēds. Izvēlēts akcentēt tādus mobilitātes risinājumus, kurus iedzīvotāji var iniciēt un ieviest paši saviem spēkiem, gan arī līdzfinansējot vai pilnībā finansējot vietējai pašpārvaldei, t.i. pašvaldībām, reģioniem vai valstij nacionālā mērogā.

VIDEO latviešu valodā skatāms ŠEIT

VIDEO ar subtitriem angļu valodā skatāms ŠEIT

Iepriekš minētie risinājumi detalizēti analizēti arī Vidzemes plānošanas reģiona pasūtītajā pētījumā par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās. Ar pētījumu var iepazīties mājaslapā www.vidzeme.lv, sadaļā “Reģionālie pētījumi”.

Kā liecina pieejamā informācija par iedzīvotāju pārvietošanās veidiem Vidzemē, 27% reģiona iedzīvotāju ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, kas ir ievērojami vairāk nekā vidēji Latvijā.

Vidzemes plānošanas reģiona pasūtītajā pētījumā[1] analizēta šī brīža situācija un norādīts, ka “valsts dotācija ir vidēji 72-74% no pārvadātāja izmaksām (avots: Vidzemes plānošanas reģions), taču ir teritorijas, kurās sabiedrisko autobusu izmanto vidēji 1,7 pasažieri vienā brauciena kilometrā un kurās sabiedriskā autobusa pārvadājumu nodrošināšanai ir nepieciešamas valsts dotācijas vairāk nekā 80% apmērā. Tamdēļ ir nepieciešams pārdomāt, vai esošie sabiedriskā transporta pakalpojumi un pastāvošie pasažieru pārvadājumu modeļi spēj apmierināt iedzīvotāju vajadzības no pilsētām attālinātās lauku teritorijās un vai sabiedriskā transporta piedāvājumi apmierina visas iedzīvotāju grupas. Lielais valsts dotāciju apmērs sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem vedina domāt par jaunu pakalpojumu ieviešanu reģionā, kas ļautu efektīvāk izmantot publiskos finanšu resursus.”

Video par alternatīviem un esošo sistēmu papildinošiem mobilitātes risinājumiem Vidzemē izveidots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta “MARA” ietvaros. Vairāk informācijas par projektu www.mara-mobility.eu (angļu valodā) un http://www.vidzeme.lv (latviešu valodā).

Jautājumiem: Rita Merca, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, 

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,