Vidzemes plānošanas reģions E³UDRES² forumā Austrijā apspriež novatorisku ideju virzīšanu

Vidzemes plānošanas reģions E³UDRES² forumā Austrijā apspriež novatorisku ideju virzīšanu

Vidzemes plānošanas reģiona, kā arī Vidzemes Augstskolas, Valmieras novada pašvaldības un Ekonomikas ministrijas pārstāvji no 24.-25. novembrim piedalās E³UDRES² organizētajā forumā Austrijā. Dalības mērķis ir apspriest turpmākās sadarbības iespējas un kopīgi radīt novatoriskas idejas nākotnes projektiem, kas sniegtu ieguldījumu reģionu un to kopienu attīstībā, stiprinot Eiropas viedumu un ilgtspējību. Divu dienu forums sniedz iespēju uzzināt vairāk par Eiropas reģionu iespējām un izaicinājumiem inovāciju, pētniecības, augstākās izglītības, uzņēmējdarbības un ilgtspējīgas attīstības jomā, koncentrējoties uz teritorijām, kas atrodas ārpus lielpilsētām.

Ilgtspējīgai un gudrai reģiona attīstībai svarīgi ir attīstīt kolektīvo briedumu, kad mēs apzināmies un novērtējam savas stiprās puses un savu unikalitāti, kā arī saprotam, kas ir mūsu trūkumi un zinām kā tos mazināt, tai skaitā rodot risinājumus starptautiskā sadarbībā. Vidzemes reģions pēdējos gados apzināti virzās uz viedu specializēšanos tādās bioekonomikas jomās kā kokapstrāde, atjaunīgo resursu enerģijas ražošana, mežsaimniecība, lauksaimniecība, pārtikas un dzērienu ražošana, kā arī zilā bioekonomika, kas ir jauns virziens, kas ir līdz šim vāji izmantots attīstības resurss.

Laila Gercāne, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

Forums pulcē nozaru ekspertus un entuziastus, politikas veidotājus, pārmaiņu virzītājus, attīstības aģentūras un citus interesentus no deviņiem reģioniem visā Eiropā. Pasākuma pievienotā vērtība ir īpaša ekspertu izlase, kas pazīstami kā savas jomas profesionāļi visā Eiropā, un kuru zināšanas un pieredze ir vērtīga tendenču analizēšanā un ideju attīstīšanā.

E³UDRES² ir viena no 44 Eiropas universitāšu aliansēm Eiropā, kas apvienojusi sešas universitātes Eiropā, tostarp Vidzemes Augstskolu.

Alianses izveidi mudinājis aplamais priekšstats, ka inovāciju ekosistēmas var tikt attīstītas vienīgi lielās pilsētās, metropolēs. Tomēr jāņem vērā, ka liela daļa Eiropas populācijas dzīvo mazās vai vidēji lielās pilsētās un apkaimēs. Atšķirīgie reģioni sniedz lielu ieguldījumu dzīves kvalitātes paaugstināšanā, kā arī palīdz noturēt gan reģionālo, gan Eiropas kultūras identitāti, turklāt mazie un vidēji uzņēmumi sniedz būtisku ieguldījumu Eiropas ekonomikā. Tādējādi tika pieņemts lēmums –steidzami nepieciešams attīstīt inovatīvas ekosistēmas arī šajās teritorijās, apzinot konkrēto vietu iespējas un izaicinājumus. Nozīmīga loma šajā uzdevumā piešķirta augstākās izglītības iestādēm. Apvienojot vairāku izglītības iestāžu kompetences un pieredzi, iespējams veidot unikālus un spēcīgus starptautiska mēroga zināšanu centrus, kas dalās ar zināšanām un prasmēm, kā arī savā starpā dalās ar infrastruktūru un resursiem izvirzīto mērķu un ideju realizēšanai.

Fotogrāfijas paraksts: delegācija no Vidzemes piedalās E³UDRES² forumā Austrijā. Attēlā no kreisās: Iveta Putniņa (Vidzemes Augstskola), Laila Gercāne (Vidzemes plānošanas reģions), Evija Nagle (Valmieras novada dome), Mārtiņš Jansons (Ekonomikas ministrija), Agnese Dāvidsone (Vidzemes Augstskola), Guna Japiņa (Latvijas vēstniece Austrijā), Gatis Krūmiņš (Vidzemes Augstskola), Ilze Eglāja (Valmieras Attīstības aģentūra), Andris Klepers (Vidzemes Augstskola).

Jautājumiem: Laila Gercāne, Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,