Vidzemes plānošanas reģions atver kontu ziedot.lv, lai vāktu ziedojumus palīdzības sniegšanai Odesas apgabalam Ukrainā

Atsaucoties Odesas apgabala valsts administrācijas lūgumam pēc palīdzības, Vidzemes plānošanas reģiona 11 pašvaldības uzsākušas ziedojumu vākšanu, lai iegādātos un nosūtītu lietas, kas šobrīd Odesas apgabalā ļoti trūkst. Konts ziedot.lv tika atvērts 10.martā, un jau šobrīd tajā ziedojumus var veikt gan pašvaldības, gan arī ikviens iedzīvotājs individuāli.

Rekvizīti ziedojumam:

Fonds “Ziedot.lv”

Reģ.nr. 40008078226

SWEDBANK

Bankas kods: HABALV22

Ziedojuma konts: LV95HABA0551006150241

Mērķis: Vidzeme Odesas cilvēkiem

Guna Kalniņa-Priede, VPR Administrācijas vadītāja: “Plānojam sniegt Odesas apgabalam koordinētu palīdzību – komplektēsim palīdzības sūtījumu un organizēsim tā nogādi līdz galamērķim! Esam saņēmuši arī vairāku lappušu garu sarakstu, kas konkrēti nepieciešams un kādā apjomā.”

Prioritāti nepieciešamākais joprojām ir drošības un aizsardzības aprīkojums, kā arī medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamais aprīkojums un medikamenti, taču tāpat trūkst arī degviela, pārtika, t.sk. arī bērnu pārtika, baterijas, guļammaisi, higiēnas preces un apģērbs.

Jautājumiem – Guna Kalniņa-Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja, mob.t. +371 29477997.

Jau iepriekš vēstījām, ka lēmums par atbalsta un palīdzības sniegšanu Odesas apgabalam Ukrainā tika pieņemts š.g. 7. marta Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes ārkārtas sēdē. Sēde tika sasaukta pēc tam, kad Vidzemes plānošanas reģions no Ukrainas Odesas apgabala valsts administrācijas saņēma vēstuli, kurā tiek lūgta gan humānā palīdzība, gan jebkura cita veida palīdzība. Saziņā ar Odesas apgabala administrāciju, ir precizēts arī konkrētu vajadzību saraksts, lai palīdzība būtu mērķtiecīga un uz Odesu varētu nogādāt visnepieciešamāko.

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019. gada 21. maijā noslēdza sadarbības līgumu ar Ukrainas Odesas apgabala valsts administrāciju. Tā ietvaros paredzēts stiprināt abu pušu sadarbību dažādās jomās, tostarp veicināt tirdzniecības, ražošanas un investīciju un cita veida ekonomiskās sadarbības attīstību.

Informāciju sagatavojusi:

Anita Āboliņa

sabiedrisko attiecību vadītāja

Vidzemes plānošanas reģionā