Vidzemes pašvaldību izpilddirektori un viņu vietnieki stiprina komunikācijas un pārmaiņu vadības prasmes


Š.g. 13. decembrī Kārļamuižā notika pirmais klātienes darbseminārs “Vadības prasmju stiprināšana pašvaldības publisko pakalpojumu sniegšanā pēc administratīvi teritoriālās reformas”, kurā tikās Vidzemes reģiona pašvaldību izpilddirektori un viņu vietnieki, lai stiprinātu ikdienas komunikācijas un pārmaiņu vadības prasmes. Mācībās tika pārstāvētas Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Valkas, Valmieras, Smiltenes novadu pašvaldības, piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja.

Pirmā darbsemināra ietvaros pašvaldību pārstāvji aktīvi darbojās grupās, izspēlējot dažādas reālas ikdienas situācijas komunikācijā ar padotībā esošajiem darbiniekiem un pašvaldībā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kas vienlaikus ir arī pašvaldības klienti, jo tiem tiek sniegti dažādi publiskie pakalpojumi. Mācību dalībnieki bija vienisprātis par to, ka ikdienas darbā nedrīkst aizmirst galveno – jānodrošina, ka klients uzticas valsts pārvaldei un jūtas uzklausīts jebkurā situācijā.

Kā atzīst mācību dalībnieki, īpaši noderīga bija informācija, tai skaitā teorija par pienākumu uzticēšanu jeb deleģēšanu, ņemot vērā katra kolēģa individuālās prasmes, rakstura iezīmes, stiprās un vājās puses. Īpaši aktuāli tas ir pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad izveidojušies jauni darba kolektīvi un vadībai prasmīgi jāveido pieņemoša darba vide.

Mācību saturs mudināja pašvaldību pārstāvjus aktīvi iesaistīties, atklāti stāstīt par saviem komunikācijas izaicinājumiem darbā un kopīgi ar pārējiem pašvaldību pārstāvjiem un apmācību treneri meklēt labākos risinājumus konkrētajām problēmsituācijām.

Pēc pirmās darbsemināra nodarbības saņemtas vairākas pozitīvas atsauksmes. Īpaši novērtēts mācību saturs, kas atbilst ikdienas darba situācijām,  apmācību trenera profesionalitāte un sniegtās vērtīgās atziņas. Darbsemināra dalībnieki apstiprināja, ka iegūtās zināšanas ir uzreiz pielietojamas ikdienas darbā, un tiek sagaidīts, ka arī nākamā darbsemināra nodarbība būs tikpat motivējoša un lietderīga.

Nākamais darbseminārs plānots 2024. gada 19. janvārī, ar ko noslēgsies efektīvas komunikācijas apmācību cikls pašvaldību speciālistiem Vidzemē.

Jāatgādina, ka apmācību cikls aizsākās š.g. novembrī ar sešiem tiešsaistes vebināriem Vidzemes pašvaldību speciālistiem, pulcējot teju 300 pašvaldību darbinieku, lai apgūtu  dažādas tēmas, kas skar komunikācijas jautājumus , t.sk. misijas un mērķu izpratni ikdienas darbā, individuālo un kolektīvo atbildību pašvaldības mērķu sasniegšanā, lojalitāti, atbildību un motivāciju. Liela uzmanība tika pievērsta efektīvai e-pastu komunikācijas praksei.

Klātienes darbsemināru Kārļamuižā, kur nodrošināta vides pieejamība, organizēja Vidzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros; projekta finansējuma saņēmējs un vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Jautājumiem: Ieva Dzalbe, projekta koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, , t. 25491165.
Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, , t. +371 29454752.