Vidzemes inovāciju nedēļā piedāvā intensīvās biznesa konsultācijas

Intensīvas biznesa konsultācijas

Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs aicina esošos un topošos uzņēmējus pieteikties intensīvām 20 minūšu biznesa konsultācijām ar septiņiem ekspertiemKonsultācijas notiks otrdien, 22. februārī, un dalībnieki individuālā sarunā ar izvēlēto ekspertu varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu, finansējuma piesaisti, atbalsta programmām, eksportu, starptautisko sadarbību un pārtikas produktu attīstību.

Intensīvās biznesa konsultācijas (speed-consulting) ir pasaulē labi zināms informācijas apmaiņas formāts, kas samērā īsā laikā ļauj dalībniekiem gūt savas uzņēmējdarbības attīstībai noderīgu pieredzi un vērtīgus padomus.

Konsultācijas piedāvā:

– Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) Latvijā vecākā projektu vadītāja Anita Ābola  par starptautiskās sadarbības jautājumiem,

– Attīstības un finanšu institūcijas Altum pārstāve Antra Muižniece par finansējuma piesaisti un pieejamajiem atbalsta instrumentiem,

– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina par LIAA atbalsta programmām,

– LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Juris Čeičs par uzņēmējdarbības uzsākšanu un inkubatora atbalstu,

– SIA Gateway&Partners eksporta attīstības vadītāja Laura Valtere par soļiem eksporta tirgus sasniegšanai,

– RSU Starptautisko sakaru vadītāja, EIT Health RIS centra pārstāve Maruta Funta par uzņēmējdarbības veicināšanu ārpus Latvijas,

– Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Sandra Muižniece-Brasava par pārtikas produktu attīstību.

Uzņēmēji aicināti reģistrēties konsultācijām līdz 21. februārim, norādot vēlamo tikšanās laiku un izvēlēto vienu vai vairākus ekspertus. Tā kā katrai konsultācijai atvēlēts ierobežots laiks, dalībniekiem iepriekš jāsagatavojas, lai varētu izklāstīt informāciju par pārstāvēto biznesu, produktu vai pakalpojumu, kā arī skaidri definēt būtiskākos risināmos jautājumus.

Ļoti ieteicams ierakstīt savu jautājumu vai aptuveno interesi jau reģistrācijas veidnē. Ar katru reģistrēto dalībnieku Vidzemes plānošanas reģiona koordinators atsevišķi sazināsies, lai vienotos par precīzu tikšanās laiku. Saruna ar ekspertu notiks individuāli 1:1 platformā ZOOM.

PIETEIKŠANĀS un detalizēta informācija par katra eksperta piedāvātajām tēmām: https://ieej.lv/v6kFO

Intensīvās biznesa konsultācijas ir bez maksas, un tās organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs.

Informāciju sagatavojusi: Māra Sproģe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste