Vidzemes inovāciju nedēļa 2022: 5 dienas, 35 pasākumi un vairāk nekā 100 ekspertu pieredzes

Šogad Vidzemes inovāciju nedēļā pieteikts rekordliels skaits pasākumu – lai padziļināti iepazītos ar simbiozes lomu inovācijā, no 21. līdz 25. februārim interesenti aicināti apmeklēt 35 pasākumus. Tajos savās zināšanās, pieredzē un idejās dalīsies ap 100  ekspertu. Nedēļas ietvaros notiks arī konference “Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos”, ko 24. februārī organizēs Vidzemes plānošanas reģions. Piecu dienu laikā simbiozes potenciāls  tiks aktualizēts tūrismā, pārtikas ražošanā, atkritumu apsaimniekošanā, vietējo kopienu un pašvaldību procesos, datu un zināšanu izmantošanā un citās jomās.  Pasākumos vērtēsim, cik īsti videi draudzīgi un ilgtspējīgi savās rīcībās mēs esam; kāds ir mūsu sadarbības koeficients, lai veidotu kopīgas inovācijas; ko darīt ar savu inovatīvo ideju un kāpēc dažiem neizdodas savas idejas realizēt. Uzmanība tiks pievērsta ierobežoto resursu apslēptajam potenciālam, ko neesam iedomājušies vai neprotam izmantot.

Lielākajai daļai pasākumu varēs pieslēgties attālināti, un atsevišķus pasākumus tiešraidē varēs skatīties arī Vidzemes inovāciju nedēļas mājaslapā http://innovation.vidzeme.lv. Dalība pasākumos ir bez maksas.

Pasākumus pieteikuši uzņēmumi, organizācijas un iestādes ne tikai no Vidzemes, bet arī no citiem reģioniem. To vidū uzņēmumi, pašvaldības, izglītības un zinātnes institūcijas, biznesa atbalsta organizācijas, valsts iestādes, nevalstiskā sektora pārstāvji.

Aicinām iepazīties ar Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 programmu mājaslapā http://innovation.vidzeme.lv!

2022. gada tēma – SIMBIOZE attīstībai un inovētspējai

Lai arī “simbioze” kā jēdziens sākotnēji bija pazīstams tikai bioloģijā un tiek skaidrots kā abpusēji izdevīgas organismu savstarpējās attiecības, šobrīd simbiozes principi tiek iedzīvināti arī citās nozarēs, jo intelektuālo un materiālo resursu apmaiņa kļūst arvien aktuālāka.

Visplašāk zināmā ir industriālā jeb rūpnieciskā simbioze – inovatīvs veids, kā palielināt uzņēmumu rīcībā esošo resursu produktivitāti, ievērojot aprites ekonomikas principus. Industriālās simbiozes pamatā ir iespējas ne tikai ietaupīt līdzekļus, bet izmantot pilnībā vietējo resursu potenciālu, vienlaikus atbildīgi izturoties pret vides ilgtspējas jautājumiem.

Ir acīmredzamas priekšrocības, ja vairāki uzņēmumi izmanto kopīgi kādu resursu vai kāda konkrēta uzņēmuma resursa atlikums kļūst par cita uzņēmuma pamata izejvielu biznesa attīstīšanai.

Atgādinām, ka resursi ir ne tikai izejvielu materiāli un to blakusprodukti, bet arī informācijas, datu, enerģijas, tehnoloģiskie, kā arī finanšu un cilvēkresursi. Simbiozes spēks slēpjas tās daudzpusīgās iespējās.

Par Vidzemes inovāciju nedēļu

Vidzemes plānošanas reģions 2022. gadā jau ceturto reizi februāra pēdējā nedēļā organizēs Vidzemes inovāciju nedēļu.

Iniciatīvas mērķis ir nemainīgs – stiprināt vidzemnieku inovācijas garu un veidot auglīgu vidi jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, sadarbībai un ideju apmaiņai starp izglītības un pētniecības sektoru, uzņēmējiem un zinātniekiem, nozaru līderiem un sabiedrību, ideju radītājiem un finansētājiem.

Katru gadu nedēļas ietvaros padziļināti tiek aplūkots kāds no faktoriem vai jēdzieniem, kas ir būtisks veiksmīgai inovētspējas attīstībai un noturēšanai, tomēr visas aktivitātes tiek balstītas uz  trīs nemainīgiem stūrakmeņiem – Uzdrīkstēties! Zināt kā! Rīkoties! Tie simbolizē drosmi palūkoties uz produktiem un procesiem no cita skatupunkta, atmest konkurenci un meklēt kopīgus saskarsmes punktus, krāt zināšanas, pieredzi, idejas un kontaktus, lai to visu aktīvi izmantotu ikdienas darbā, labumu dodot arī vietējai kopienai, pašvaldībai, reģionam un valstij.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, , mob.t. 29454752