Vidzemes Augstskolas students izstrādā unikālu virtuālo izlaušanās spēli

Vidzemes Augstskolas students izstrādā unikālu virtuālo izlaušanās spēli

Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” 4.kursa students Eduards Jesikens, izstrādājot savu bakalaura darbu, ir izveidojis virtuālās realitātes (VR) spēli un plāno ar tās palīdzību attīstīt uzņēmējdarbību.

“Mani vienmēr ir aizrāvusi virtuālā realitāte, tā ir mākslīga, bet šķiet tik īsta! Tas ir jauns, aizraujošs veids, kā mijiedarboties ar virtuālo vidi un tās objektiem. Par pamatideju tika ņemta izlaušanās spēle. Vienmēr esmu vēlējies pats tādu izspēlēt, bet nebija iespējas. Par dzinuli radīt pašam savu izlaušanās spēli kalpoja fakts, ka to Latvijā un pasaulē ir maz,” skaidro Eduards.

Bakalaura darba mērķis bija izveidot prototipu spēlei, kas būtu ne vien interesanta, bet arī sarežģīta un atšķirtos no tām, kas šobrīd pieejamas spēļu tirgū.

“Mana vēlme ir sadarboties ar kādu no Latvijas vadošajiem virtuālās realitātes uzņēmumiem, kas šo spēli dotu testēt saviem klientiem. Tā ir domāta ikvienam, kuru interesē virtuālās realitātes spēles, risināt galvas mežģus un cietos riekstus,” saka Eduards. 

Līdz šim Eduards ir izmēģinājis dažādas pieejamās virtuālās realitātes izlaušanās spēles un atzīst, ka tās, viņaprāt, esot nedabiskas. “Spēlē, ko esmu radījis, viss norisinās mājā, un uzdevumi ir reālistiski. Stāsts attīstās un ir saprotams tikai tad, kad spēlētājs atrisina tam dotos uzdevumus,” papildina Eduards.

Students atzīst, ka pats grūtākais bija izdomāt, kādā vidē attīstīt spēli –  kosmosā, pamestā mājā vai arī pilnīgi nereālā vietā un telpā. Tostarp bija jādomā par uzdevumiem, kas uzrunās dažādus cilvēkus.

Uzņēmums, kas vēlās attīstīt Eduarda ideju, jau ir pazīstams ar viņa un kursabiedru sasniegumiem, jo 2019.gadā tika iegūta 1.vieta VR/AR hakatonā. “Gadījumā, ja neizdosies sadarbība ar uzņēmumu, tad noteikti izvietošu spēli platformā Steam,” tā Eduards.

Projekta īstenošanai ir nepieciešamas tehniskas zināšanas. Bez tām nevar izstrādāt kvalitatīvu un interesantu produktu. “Ir jābūt neatlaidīgam un paškritiskam. Bez pārliecības par savu ideju nebūs iespējas to prezentēt un pārdod citiem. Ir jāmāk pastāstīt tā, lai cilvēkus aizrauj un ieinteresē spēlē,” saka Eduards.

Informāciju sagatavoja:

Monika Sproģe,

Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste